Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Súčasná situácia v Európe a vo svete

V novembri roku 2014 vznikla Európska Platforma pre karcinóm pankreasu, ktorú založili zainteresovaní odborníci, aby zvýšili povedomie o karcinóme pankreasu a zlepšili starostlivosť, diagnostiku a zber údajov pre pacientov trpiacich rakovinou pankreasu po celej Európe.

Európska Platforma pre karcinóm pankreasu už počas prvého roku svojho pôsobenia vypracovala niekoľko dokumentov, ktoré sa stali základom spoločného boja európskych krajín proti tomuto ochoreniu. Sformulovala deklaráciu upozorňujúcu na nebezpečný vývoj, neskorú diagnostiku a finančne poddimenzovaný výskum nových možností liečby. Odborníci zhromaždili známe fakty o rakovine pankreasu, ktoré by mala verejnosť poznať. Praktických lekárov i pacientov vo svojich odporúčaniach upozorňujú na varovné príznaky, ktoré by umožnili skoršiu diagnostiku a chirurgické riešenie nádoru pankreasu.

Súčasnú situáciu v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu Európska platforma pre karcinóm pankreasu označila ako stav núdze.

Stanovila si päť kľúčových cieľov, jej činnosť by do roku 2020 mala smerovať k zlepšeniu kritickej situácie a zlej prognózy pre pacientov a ich rodiny. Sú to:

  1. Vzdelávacie a osvetové kampane vo všetkých členských štátoch
  2. Vypracovanie špecifických plánov a postupov ako podchytiť rakovinu pankreasu a integrovať tieto postupy do členských štátov
  3. Podpora včasnej diagnostiky národnými kampaňami za zlepšenie zdravotnej starostlivosti o pacientov
  4. Zlepšenie zberu údajov a podpora rozvoja onkologických registrov v Európe
  5. Zvýšenie počtu Európskych a národných projektov zameraných na výskyt rakoviny pankreasu

Tromi hlavnými cieľmi Európskej platformy pre karcinóm pankreasu pre rok 2016/17 sú podpora výskumu, zlepšenie prehľadu o výskyte ochorenia v onkologických registroch a podpora včasnej diagnostiky ako základu úspešnej liečby a dlhšieho prežívania pacientov.

Situácia v liečbe rakoviny pankreasu je alarmujúca na celom svete. Aj preto Svetová koalícia rakoviny pankreasu, ktorá sa stretla 11.mája 2016 v Orlande, začala pred dvomi rokmi s iniciatívou, na ktorej sa zúčastňuje 6 kontinentov, 56 pacientskych skupín a 5 sponzorských spoločností. Tento rok sa zapojilo do Svetovej koalície karcinómu pankreasu aj Slovensko prostredníctvom združenia Europacolon.

Výskyt rakoviny pankreasu na Slovensku je druhý najvyšší na svete, preto sa aktívne zúčastňujeme všetkých medzinárodných aktivít, ktoré zvyšujú povedomie o tejto diagnóze a bojujú za úspešnejšiu liečbu a väčšiu šancu pacientov na prežitie.

Zatvoriť
Zatvoriť