Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Spoločná akcia organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy

Spoločná akcia organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy

Zvyšovanie prístupnosti liekov proti rakovine, a posilnenie starostlivosti o pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy. Výmena medzinárodných skúsenosti s medzinárodnými pacientskymi organizáciami

Na sklonku júna tohto roku sme si vymieňali skúsenosti a porovnávali rôznu úroveň dostupnosti liečby pre onko-pacientov v krajinách strednej a východnej Európy. V Chorvátsku nás zastupovali dve dámy, ktoré s nesmiernym nasadením u nás doma pomáhajú onkologickým pacientom: Lenka Lukáčová za o.z. NIE RAKOVINE, EUROPACOLON SLOVENSKO a Miroslava Fövenyes za OZ Lymfoma Slovensko a AOPP . V zúčastnených  desiatich krajinách sa zvyšuje úmrtnosť na rakovinu a zástupcovia pacientov poukázali na skutočnosť, že rakovina sa v regióne strednej a východnej Európy stáva hlavným problémom verejného zdravia. Preto organizácie  pacientov s rakovinou, ktoré sa zhromaždili na spoločnej akcii prijali spoločný Pozičný plán o potrebných opatreniach na rozvoj kvalitnej komplexnej starostlivosti o rakovinu v krajinách strednej a východnej Európy. Medzi ne patria - prijatie a implementácia Národných plánov kontroly rakoviny vo všetkých krajinách regiónu s cieľom preklenúť rozdiely v oblasti rakovinovej starostlivosti, programy prevencie, včasné odhalenie ochorenia, včasné a primerané liečenie, komplexnú starostlivosť o pacientov s rakovinou a paliatívnu starostlivosť. 

Stiahnite si:
Stanovisko organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa zišli na stretnutí Spoločná akcia organizácií pacientov s rakovinou v krajinách strednej a východnej Európy

2017-07-09
Zatvoriť
Zatvoriť