Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

3 najčastejšie príznaky karcinómu pankreasu

POVEDZTE aj vy NIE RAKOVINE a prejavte spolupatričnosť trpiacim na karcinóm pankreasu. Spoznajte ich príbehy a najčastejšie príznaky, ktoré privádzajú Slovákov k lekárovi.

Aliancia NIE RAKOVINE upozorňuje na 3 najčastejšie príznaky rakoviny pankreasu, ktoré zostávajú v prvých štádiách ochorenia často bez povšimnutia, no napokon sú dôvodom, prečo ľudia s karcinómom pankreasu prichádzajú do ambulancie lekára:

  1. zmeny stolice /ílovitá/ a plynatosť,
  2. ožltnutie pacienta,
  3. strata hmotnosti, a prípadne s ňou spojený vznik diabetu 

Kombinácia príznakov a rizikových faktorov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja rakoviny pankreasu. Pacienti s vysokorizikovým profilom by mali byť pravidelne vyšetrovaní a kontrolovaní, aby došlo k včasnejšiemu záchytu možného ochorenia. Kvôli nešpecifickým príznakom sa nie vždy myslí práve na pankreas a pacienti často navštevujú iných odborníkov, čo má za následok oddialenie diagnózy. Aj preto aliancia NIE RAKOVINE rozdistribuovala do 1500 ambulancií praktických lekárov dokument – Myslite na karcinóm pankreasu! 

Slovensko je krajina s druhým najvyšším výskytom rakoviny pankreasu vo svete. Je to je jediné onkologické ochorenie, kde sa neustále zvyšuje úmrtnosť u oboch pohlaví. V súčasnosti  je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. 

V prípade, že nič nepodnikneme, predpokladá sa, že sa v roku 2030 sa stane druhou najčastejšou príčinou smrti  na onkologické ochorenia. Len 20 percent z diagnostikovaných  prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Príčinou je náročné rozpoznanie ochorenia v jeho počiatkoch. Priemerný čas prežitia pacientov s diagnózou metastázujúceho nádoru pankreasu je dnes len 4 až 6 mesiacov. Veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní a iba 1 z 20 pacientov sa dožije viac než 5 rokov.  Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie. 

Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa včas inovatívnej liečby na rovnakej úrovni ako v iných vyspelých krajinách sveta.

Pomôžte aj vy zvýšiť povedomie o rakovine pankreasu. BOJOVAŤ MÔŽEME LEN S TÝM, ČO POZNÁME. Pomôžte prelomiť mlčanie o tejto hrozivej diagnóze, zlepšiť informovanosť o príznakoch, podporiť pacientov a ich rodiny. Povedzte s nami NIE RAKOVINE pankreasu!

Aktivity Aliancie NIE RAKOVINE počas tohtoročného Svetového dňa boja proti rakovine pankreasu sú venované i pamiatke nedávno zosnulého profesora Petra Kothaja, významného slovenského chirurga z banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice, ktorý bol vynikajúcim špecialistom na veľmi náročné operácie pankreasu. Tento skvelý lekár, chirurg, človek, mnohým pomohol, veľa životov zachránil, jemu však pomoci nebolo a tejto diagnóze podľahol.

Česť jeho pamiatke.

2017-11-04
Zatvoriť
Zatvoriť