Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Klinické štúdie - nádej pre pacientov aj na Slovensku

Veľkým prínosom pre pacientov a vedecký pokrok sú klinické štúdie, ktoré sú pre pacientov príležitosťou vyskúšať novú liečbu. Cieľom výskumu dobrovoľníkov (účastníkov klinickej štúdie) je získanie nových medicínskych poznatkov. Existujú dva hlavné typy klinických štúdií: klinické štúdie (nazývané aj intervenčné štúdie) a pozorovacie štúdie

Klinické štúdie slúžia na testovanie efektu nových intervenčných opatrení na účastníkov klinickej štúdie. Nové intervenčné opatrenia môžu zahŕňať produkty ako lieky alebo zariadenia, tiež postupy alebo zmeny správania sa účastníkov ako napríklad diéta. V klinických štúdiách môže byť porovnávaný nový liečebný postup so štandardnou dostupnou liečbou alebo s placebom (žiadna intervencia, neobsahuje žiadne účinné látky.) 

V pozorovacích štúdiách sa sleduje efekt produktov (lieky alebo zariadenia) alebo postupov na zdravie, pričom tieto produkty a postupy sú súčasťou bežnej lekárskej starostlivosti

Na Slovensku v súčasnosti prebieha niekoľko štúdií, ktoré skúmajú pôsobenie viacerých terapií a ich kombinácií. Momentálne len jedna štúdia je otvorená na prijímanie pacientov.

Link na štúdie, ktoré v súčasnosti prebiehajú na Slovensku.

2017-11-13
Zatvoriť
Zatvoriť