Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

O rozdieloch v liečbe rakoviny hrubého čreva za okrúhlym stolom v Madride, 8. Septembra 2017

O rozdieloch v liečbe rakoviny hrubého čreva za okrúhlym stolom  v Madride, 8. Septembra 2017

"ROUNDTABLE meeting" v Madride, dňa 8.Septembra 2017 sa konalo stretnutie zástupcov pacientskych organizácií  za okrúhlym stolom, ktoré bolo zamerané na rozdiely v zdravotnej starostlivosti a prístupu k liečbe v jednotlivých častiach Európy. Slovensko zastupovala PhDr. Patrícia Kramárová, PhD. manažéra pre zahraničné vzťahy  pacientskych  združení NIE RAKOVINE  o.z. Europacolon Slovensko. Stretnutie podporila spoločnosť Servier a pri privítaní bola príležitosť osobne sa poďakovať za výbornú spoluprácu s Europacolon Slovensko na národnej úrovni priamo pani doktorke Myriam Laszlo, PharmD, Global Patient Advocacy Manager, ktorá otvorila zhromaždenie.

Veľmi prínosné bolo aj stretnutie s kolegami zo sesterských organizácií Europacolonu  z Chorvátska, Nemecka,  Veľkej Británie a Španielska. Riaditeľka pre rozvoj a spoluprácu pobočiek EuropaColon upozornila na rozdiely v zdravotnej starostlivosti a prístupu k liečbe v jednotlivých častiach Európy, do tejto diskusie sa  intenzívne pridáva aj Slovensko, kde upozorňujeme vedenie rezortu zdravotníctva, že žiaľ naši  pacienti  najmä v pokročilých  štádiách kolorektálneho karcinómu nemôžu profitovať z liečby, ktorá už je dostupná v iných európskych krajinách.

Následná časť stretnutia bola zameraná na pacientske príbehy - metastatických pacientov ktorým na začiatku nezabrala kombinácia cytostatík resp. po par mesiacoch liečby bol zaznamenaný len mierny efekt. U Barbary dokonca nádor narástol. Zachránila ich následná liečba, prístup zdravotníckeho personálu a podpora blízkych.   

Ďalšia časť diskusie nadväzovala na spomínane potreby pacientov a výstupom boli odporúčania pre pacientske organizácie ako pomôcť pacientom zvládať onkologické ochorenie a liečbu podľa závažnosti a štádia.

Organizovanie tohto medzinárodného mítingu za účelom zdôraznenia dôležitosti pacienta ako jednotlivca podporila  spoločnosť Servier. Oceňujme, že táto  spoločnosť je aj u nás na Slovensku mimoriadne otvorená  spolupráci s pacientskymi zduženiami lebo na zachovanie zdravia pacienta ako najväčšej hodnoty treba spájať všetky časti zdravotníctva.

2017-12-06
Zatvoriť
Zatvoriť