Vo Fakultnej nemocnici v Trnave vznikla Pacientska poradňa pre onkologických pacientovAliancia NIE RAKOVINE v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava zriadila Pacientsku poradňu pre onkologických pacientov. Bývalí pacienti v nej budú poskytovať pomoc a cenné rady súčasných pacientom a podporovať ich počas liečby rakoviny.

Počas liečby onkologického ochorenia je dôležitá aj psychická pohoda pacienta. Práve preto sme v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava otvorili v poradí štvrtú pacientsku poradňu pre onkologických pacientov na Slovensku. Pacienti s rakovinou potrebujú vedieť, že v boji proti tomuto ochoreniu nie sú sami, má ich kto vypočuť, pomôcť im.

V poradni pomáhajú a radia bývali onkologickí pacienti pacientom, ktorí sa aktuálne liečia z rakoviny. „Dôležitou súčasťou liečby je aj psychické pohodlie pacienta, čo môže byť dôležité pri celkovom vyliečení z onkologického ochorenia,“ povedal prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava Marián Streško.

Patrik Herman, ambasádor a jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie NIE RAKOVINE dodáva: „Pacient pacientovi rozumie najlepšie. Pacienti, ale aj ich blízki tu dostanú odpovede na otázky, na ktoré nie je čas ani priestor v ambulancii a praktické rady od tých, ktorí si všetky úskalia liečby prežili na vlastnej koži. Stretnutie s vyliečeným pacientom môže byť pre nich aj obrovskou motiváciou bojovať a nevzdať to! Moja vďaka a úcta patria našim dobrovoľníkom z radov bývalých onkologických pacientov, ktorí sa, napriek jatreniu svojich rán, rozhodli pomáhať a byť užitoční pre iných.“

„Sme vďační za to, že vedenie trnavskej onkológie i nemocnice vnímajú význam vzájomnej pacientskej pomoci a dôležitosť psychosociálnej podpory onkologických pacientov. Vítame a tešíme sa zo skvelej spolupráce s lekármi a zdravotnými sestrami, ktorá bude na prospech onkologických pacientov a ich najbližších z Trnavy a širokého okolia,“ dopĺňa prezidentka združenia NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková.

Pacientska poradňa sa nachádza v ambulantnom trakte Onkologickej kliniky FN Trnava. Svoju prevádzku začne od 23. júna 2021 a bude fungovať každú stredu od 9.00 h do 12.00 h. V poradni budú poskytovať cenné rady bývalí onkologickí pacienti, ktorí si prešli liečbou rakoviny a úspešne ju zvládli. „Som veľmi rád, že práve v našej nemocnici vzniká poradňa pre onkologických pacientov. Verím, že o poradňu bude zo strany pacientov veľký záujem, keďže táto poradňa môže onkologickým pacientom vo veľkej miere pomôcť nájsť odpovede na rôzne otázky a problémy,“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta.

Pacient, ktorý chce navštíviť onkologickú poradňu, môže prísť v uvedenom čase bez objednania. „Želám si, aby naši pacienti cítili, že sme tu všetci pre nich a že nám na nich záleží. Chceme, aby popri liečbe a starostlivosti lekárov získali aj ďalšiu podporu od ľudí, ktorí im na základe vlastných osobných skúseností budú vedieť poradiť, ako zvládnuť liečbu rakoviny,“ uzatvára prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava Marián Streško.

Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková, Patrik Herman,
zakladatelia aliancie NIE RAKOVINE