Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Aká je situácia na Slovensku?

Slovensko je žiaľ druhé na svete vo výskyte rakoviny pankreasu. V súčasnosti u nás trpí týmto ochorením asi 1000 ľudí a výskyt ochorenia v posledných rokoch stúpa. Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu.

Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa inovatívnej liečby včas.

Pacientska organizácia Europacolon je členom Európskej platformy pre karcinóm pankreasu a od začiatku sa podieľa na vypracovaní stratégie boja s týmto závažným ochorením. V tomto roku sa pridala aj k Svetovej koalícii karcinómu pankreasu.

Zatvoriť
Zatvoriť