Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Pacientske poradne

Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava
Konzultácie: v pondelok, utorok a stredu od 9.00 do 12:00 hod.

Východoslovenský onkologický ústav
Konzultácie: každú stredu v čase 9:00 – 12:00 hod na -1. poschodí.

Styk s verejnosťou: chudikova@europacolon.sk, Anna Chudíková

Pacientske poradne

Zatvoriť
Vaše odkazy Zo srdca do srdca