Diagnostika a skríning

RAKOVINA KRČKA MATERNICE

Rakovina krčka maternice predstavuje významný problém verejného zdravotníctva aj v rozvinutých krajinách. Podľa WHO bola v Európe v roku 2008 diagnostikovaná u viac ako 60-tisíc žien a predstavovala 28-tisíc úmrtí. Najvýznamnejšou príčinou rakoviny krčka maternice je pretrvávajúca infekcia ľudským papilomavírusom (HPV). Približne 50% prípadov rakoviny krčka maternice je diagnostikovaných v druhom až štvrtom štádiu. Na druhej strane ide o ochorenie, ktorému sa dá predísť a vyvíja sa roky (10 aj viac). Ide o závažné ochorenie žien s výskytom v produktívnom veku.

Odborníci v tejto súvislosti zdôrazňujú význam primárnej a sekundárnej prevencie. V prvom rade ide o preventívne prehliadky, sekundárna prevencia spočíva v očkovaní. Pravidelné gynekologické prehliadky totiž umožňujú včasné odhalenie prípadného ochorenia ešte skôr, ako sa rozvinie do invazívneho karcinómu, čo prináša vyššie šance na úspešnú liečbu.

Existujú 2 metódy predchádzaniu rakoviny krčka maternice: vakcinácia a skrínig.

PRÍZNAKY

Včasné štádium rakoviny krčka maternice nemá žiadne klinické príznaky. Tie sa objavujú až neskôr, kedy je nádor už často značne pokročilý. K najtypickejším patrí krvácanie mimo menštruačného cyklu, výtok a bolesť pri súloži. Bolesti panvy a krížov už často svedčia pre prerastanie rakoviny do okolia. Postihnutie lymfatických uzlín sa môže prejaviť jednostranným opuchom nohy. Pokročilé formy sprevádza často ascites, chudnutie a celkové zníženie telesnej výkonnosti.

DIAGNOSTIKA

Cytologické vyšetrenie môže pomôcť odhaliť predrakovinové stavy. Tieto prekancerózy a aj iniciálne štádiá rakoviny krčka maternice sú takmer na 100% liečiteľné. Vyšetrenie ako také má predovšetkým informatívny charakter - ak je z jeho výsledkov podozrenie na abnormálne nálezy, vykonáva sa histológia.

Približne 50% prípadov rakoviny krčka maternice je diagnostikovaných v štádiu II-IV.

SKRÍNING

Na Slovensku zomiera na rakovinu krčka maternice viac ako 200 žien ročne, ročne sa eviduje až 600 nových prípadov tohto ochorenia. Prevalencia (výskyt) je cca 8300 prípadov. Cieľom je zníženie úmrtnosti prostredníctvom pozývacieho skríningu. Krajiny s úspešnými skríningovými programami - ako napr. Fínsko alebo Austrália - dosiahli redukciu mortality až o 80 %.

Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci aktuálne prebiehajúceho Roku prevencie začína tretiu etapu štátom riadeného skríningového programu – zameranú na včasné odhalenie rakoviny krčka maternice. Cieľovou skupinou sú ženy vo veku 23 – 64 rokov. Zdravotné poisťovne pozvú ženy na preventívnu gynekologickú prehliadku, v rámci ktorej sa skríning rakoviny krčka maternice zrealizuje.

Ide o jednoduché a rýchle vyšetrenie (PAP test-cytológia), následne ster z krčka maternice gynekológ odošle do cytologického laboratória na analýzu. Prvé dva odbery sa uskutočnia raz ročne. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov skríning pokračuje v intervale každé 3 roky až do veku 64 rokov. Ak budú posledné tri nálezy v tomto veku negatívne, skríning sa ukončí.

Úspešnosť liečby a šanca na uzdravenie sa zvyšuje skorším odhalením onkologického ochorenia.