Možnosti liečby nemalobunkového karcinómu pľúc

Prežívanie s rakovinou pľúc

Napriek pokrokom vo výskume liečby a rozširovaním možností terapie v poslednom období, 5-ročná miera prežívania pacientov je stále nízka v porovnaní s inými formami rakoviny. Tak ako pri mnohých iných typoch rakoviny, tak aj pri rakovine pľúc platí, čím skôr je pacient diagnostikovaný, tým vyššie sú jeho šance na prežitie.

Na Slovensku je bohužiaľ viac ako polovica pacientov s karcinómom pľúc diagnostikovaná v neskorom, IV. štádiu ochorenia.

Aj napriek veľkému vedeckému pokroku rakovina pľúc ostáva obrovskou výzvou vo výskume i v klinickej praxi. Sú potrebné nové terapie, ktoré by predlžovali pacientom život a boli by pre nich tolerovateľné. Obzvlášť to platí pri pokročilom a metastatickom NSCLC.

Možnosti liečby rakoviny pľúc závisia na type a štádiu rakoviny, a zároveň aj na veľkosti nádoru a jeho umiestnenia v pľúcach. Takisto je dôležité, či sa rakovina rozšírila aj do iných častí tela. Do úvahy sa berie aj celkový fyzický stav pacienta. Možnosti liečby NSCLC sú:

  • Operačný zákrok – pacienti so skorým štádiom, lokalizovaným NSCLC, môžu byť úspešne liečení chirurgickým zákrokom.
  • Rádioterapia – pre pacientov, u ktorých nie je možný operačný zákrok, je možnosťou rádioterapia, buď samostatne alebo v kombinácii s chemoterapiou.
  • Chemoterapia – využíva sa pri liečbe pokročilejšieho štádia ochorenia, kedy je diagnostikovaná väčšina NSCLC. V týchto štádiách sa rakovina rozšírila do iných častí tela a operácia teda nie je možná.
  • Cielená terapia – typ liečby, pri ktorej sa používajú látky, ktoré vedia priamo zacieliť (na rozdiel od chemoterapie) na špecifické proteíny a gény nádorových buniek alebo na molekuly, ktoré prispievajú k ich rastu a prežívaniu. Nie všetky nádory majú rovnaké cieľové molekuly, preto je potrebné, aby lekár určil testy, ktoré odhalia abnormálne proteíny, typické pre nádorové bunky karcinómu pľúc. Na základe výsledkov môže potom lekár pristúpiť k efektívnejšej a cielenejšej terapii. Cielená terapia zahŕňa tieto metódy:
    • Antiangiogénna terapia - je zameraná na zastavenie tvorby nových ciev v okolí nádoru, ktoré sú potrebné na jeho rast, šírenie a výživu a tým nádor „vyhladujú“.
    • Liečba cielená na genetické mutácie - liečba je efektívna na zastavenie alebo spomalenie pľúcnych nádorov, ak majú nádorové bunky rôzne génové mutácie (mutácie génov EGFR, ALK, ROS1, NTRK, BRAF, RET).
  • Imunoterapia – využíva prirodzený obranný systém organizmu na boj proti nádorovým bunkám.