Možnosti liečby nemalobunkového karcinómu pľúc

Prežívanie s rakovinou pľúc

Napriek pokrokom vo výskume liečby a rozširovaním možností terapie v poslednom období, 5-ročná miera prežívania pacientov je stále nízka v porovnaní s inými formami rakoviny. Tak ako pri mnohých iných typoch rakoviny, tak aj pri rakovine pľúc platí, čím skôr je pacient diagnostikovaný, tým vyššie sú jeho šance na prežitie.

Na Slovensku je bohužiaľ viac ako polovica pacientov s karcinómom pľúc diagnostikovaná v neskorom, IV. štádiu ochorenia.

Aj napriek veľkému vedeckému pokroku rakovina pľúc ostáva obrovskou výzvou vo výskume i v klinickej praxi. Sú potrebné nové terapie, ktoré by predlžovali pacientom život a boli by pre nich tolerovateľné. Obzvlášť to platí pri pokročilom a metastatickom NSCLC.

Možnosti liečby rakoviny pľúc závisia na type a štádiu rakoviny, a zároveň aj na veľkosti nádoru a jeho umiestnenia v pľúcach. Takisto je dôležité, či sa rakovina rozšírila aj do iných častí tela. Do úvahy sa berie aj celkový fyzický stav pacienta. Možnosti liečby NSCLC sú: