Cielená terapia pre pacientov s ALK-pozitívnym karcinómom pľúc

Tradičná liečba, ako je chemoterapia alebo ožarovanie, je u pacientov s ALK-pozitívnym karcinómom pľúc s všeobecne menej úspešná ako liečba cielenými liekmi.

Cielené lieky, nazývané „inhibítory ALK“ a známe aj ako inhibítory tyrozínkinázy (TKI), boli vyvinuté na presné zameranie na mutáciu spôsobujúcu toto nádorové ochorenie.

Prístup k cielenej liečbe sa líši a je dôležité porozprávať sa so svojím lekárom o možnostiach, ktoré sú dostupné v našej krajine.

Existujú programy na podporu prístupu k liekom, ktoré nie sú ešte dostupné na našom trhu. Váš lekár vás v tejto súvislosti môže informovať o klinických programoch (Compassionate Use Program) a klinických skúšaniach.

Inhibítory tyrozínkinázy (TK)I v liečbe ALK-pozitívneho karcinómu pľúc

Na svete existujú staršie a novšie druhy schválených TKI, aj keď nie všetky sú dostupné v každej krajine. Hoci novšie lieky sú vo všeobecnosti účinnejšie, systémy zdravotnej starostlivosti ponúkajú rôzne lieky na liečbu v prvej alebo druhej, dokonca tretej línii.

Pri všetkých cielených liekoch paciet podstúpi pred liečbou a počas nej krvné vyšetrenia, aby sa overil počet vašich krviniek a či vaša pečeň a obličky dobre fungujú. Váš lekár vám poradí, ako užívať TKI, napríklad koľkokrát denne, či s jedlom, alebo bez jedla, ktorým potravinám alebo liekom sa treba vyhnúť. Zvyčajne pokračujete v užívaní predpísaných liekov tak dlho, ako účinkujú, pokiaľ sa vedľajšie účinky nezhoršia. Vždy sa najskôr poraďte so svojím lekárom. Všetky TKI pôsobia blokovaním proteínu ALK, čím spomaľujú alebo zastavujú rast nádorových buniek.