Čo je imunoterapia

Imunitný systém rozpoznáva a ničí všetko, čo do nášho tela nepatrí, vrátane normálnych buniek, z ktorých sa stali bunky nádorové. Rozpoznáva totiž často nepatrné zmeny, ktoré premenia normálnu bunku v "cudzorodú". Za normálnych okolností imunitný systém odstraňuje tieto cudzorodé alebo abnormálne bunky pomocou T-lymfocytov, ktoré vyhľadávajú a ničia potenciálne hrozby. V niektorých prípadoch však dokážu zmutované bunky uniknúť imunitnej odpovedi a môžu sa tak rozvinúť v potenciálne zhubné nádory.

Vďaka znalostiam biológie nádorových ochorení a imunitného systému boli vyvinuté protinádorové imunoterapie, ktoré využívajú imunitný systém organizmu v boji proti nádorovým bunkám.

Pred približne 10 rokmi nastal vo výskume imunoterapie veľký posun, keď klinické skúšania liečiv, nazývaných „inhibítory kontrolných bodov“, priniesli veľmi pozitívne výsledky. Niektoré nádorové bunky na svojom povrchu produkujú proteín (tzv. kontrolný bod), ktorý T-bunky vyhodnotia ako brzdu, respektíve signál na to, aby zadržali útok. Inhibítory kontrolných bodov majú za úlohu túto brzdu odstrániť.

Biológia imunitného systému a nádorových ochorení sú veľmi komplexné oblasti, ale ak vedci vedia, na aké aspekty zacieliť, môžu prispôsobiť použitie protinádorovej imunoterapie konkrétnemu typu nádoru.

Ako funguje imunitný systém?

Ako funguje imunoterapia?

Pre koho je imunoterapia vhodná?

Imunoterapia nefunguje u všetkých pacientov rovnako a u niektorých nemusí priniesť želaný efekt. Určité typy imunoterapie sú spojené s potenciálne závažnými, ale zvládnuteľnými vedľajšími účinkami.

Vedci vyvíjajú spôsoby, ako určiť, ktorí pacienti budú pravdepodobne na liečbu reagovať a ktorí nie. Cieľom výskumu je maximalizovať potenciál imunoterapie v rámci personalizovanej liečby, a tým rozšíriť počet pacientov, ktorí môžu mať z liečby imunoterapiou úžitok.

Imunoterapia môže byť tiež účinnou liečbou pre pacientov s určitými druhmi rakoviny, ktoré sú rezistentné na predchádzajúcu liečbu. Imunoterapia sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými spôsobmi liečby rakoviny.

Imunoterapia je veľkým prísľubom pri liečbe viacerých druhov rakoviny, vrátane rakoviny pľúc.

Aký je rozdiel medzi chemoterapiou a imunoterapiou?

Možnosti imunoterapie pri rakovine pľúc

Pri nemalobunkovom karcinóme pľúc sú v pokročilom vývoji štyri základné možnosti imunoterapie:

Prístup k modernej onkologickej liečbe rakoviny pľúc na Slovensku

Inovácie v oblasti liečby karcinómu pľúc, ktorý predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtí súvisiacich s rakovinou na Slovensku, umožňujú v súčasnosti nasadiť takmer dvadsať nových personalizovaných terapií1. Viaceré kľúčové lieky na karcinóm pľúc však ostávajú slovenským onkologickým pacientom nedostupné, prípadne sú dostupné len čiastočne. Pokiaľ ide o prístup k cielenej liečbe a imunoterapii, Slovensko je na chvoste EÚ (na základe stavu úhrady 13 kombinácií liekov a indikácií)2.

S imunoterapiou dostali onkologickí pacienti v pokročilých štádiách ochorenia novú nádej na dlhší a kvalitnejší život a lekári získali popri chemoterapii, rádioterapii a chirurgickým zákrokom, ďalšiu liečebnú možnosť. Hodnota imunoterapie spočíva nielen v predĺžení celkového prežívania pacientov pri nižšej toxicite, ale aj v tom, že v niektorých diagnózach (ako napríklad malobunkový karcinóm pľúc) prichádza táto inovácia po množstve neúspešných štúdií a desiatkach rokov bez väčšieho pokroku.

Kým v iných krajinách imunoterapia úplne nahradila alebo doplnila chemoterapeutické režimy, Slovensko je jedna z posledných krajín v rámci EÚ, v ktorej musia pacienti a lekári za túto možnosť (často neúspešne) bojovať, keďže väčšina indikácií nie je plošne hradená.

Zmeny v zákone, ktoré sa udiali v roku 2018, nepriniesli želaný efekt.

Po neschválení žiadosti poisťovňou sa pacienti a ich rodiny neraz utiekajú k verejným zbierkam, platia si liečbu z vlastných úspor alebo svoje prípady medializujú. Pacienti tak vynakladajú veľa síl nielen na boj s chorobou, ale aj so systémom.