Príčiny rakoviny pľúc

Je všeobecne známe, že fajčenie je najčastejšou príčinou rozvoja rakoviny pľúc a je spojené s približne 80 % všetkých diagnóz rakoviny pľúc. Nie je to však jediná príčina, približne 352 000 nových prípadov vo svete ročne nemá žiaden súvis s fajčením.

Ďalšie rizikové faktory sú:

  • Radiácia – pacienti podstupujúci liečbu rádioterapiou majú zvýšené riziko rozvoja rakoviny pľúc
  • Rizikové povolania – pracovníci pôsobiaci v určitých priemyselných odvetviach, v ktorých sú vystavení karcinogénnym látkam (ako napríklad azbest a výpary zo spaľovania) môžu byť vo vyššom riziku rozvoja rakoviny pľúc
  • Znečistené ovzdušie v mestách – v porovnaní s vidieckymi oblasťami je pozorovaný vyšší výskyt rakoviny pľúc v mestách
  • Iné ochorenia pľúc – pacienti s pľúcnou formou tuberkulózy a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc majú zvýšené riziko rakoviny pľúc