Pacientske poradne

Onkologické pacientky a pacienti sú u nás vždy na prvom mieste. Vieme, o čom hovoríme a prečo to robíme, pretože sme si to prežili. Pacient pacientovi rozumie. Z vlastných skúseností vieme, čo znamená počuť "máte rakovinu" a ako sa s ňou žije. Je veľmi dôležité, aby ľudia s rakovinou cítili, že nie sú opustení, že im má kto pomôcť, poradiť, vypočuť ich. Zažili sme to na vlastnej koži, preto dokážeme pomáhať so srdcom na dlani.

Prostredníctvom Pacientskych poradní podávame pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú. Vieme, že s rakovinou sa dá žiť. Vďaka tomu pomáhame vo chvíľach, ktoré práve prežívate aj vy a vaši blízki.

KDE NÁJDETE NAŠU POMOC?

Pacientske poradne - bývalí pacienti radia súčasným:

Národný onkologický ústav
Klenová 1, Bratislava
Konzultácie: pondelok, utorok a streda 9.00 - 12.00
hlavná budova, 2. poschodie

Východoslovenský onkologický ústav
Rastislavova 43, Košice
Konzultácie: streda 9.00 - 12.00
Poradenská miestnosť na -1. poschodí

Fakultná nemocnica Nitra
Onkologický pavilón

Špitálska 6, Nitra
Konzultácie: streda 9.00 - 12.00
Poradenská miestnosť na 2. poschodí oproti výťahom

Fakultná nemocnica Trnava
Onkologická klinika

A. Žarnova 11, Trnava
Konzultácie: streda 9.00 - 12.00
ambulancie klinickej onkológie, miestnosť č. 15

Fakultná nemocnica Prešov
Jána Hollého 14, Prešov
Konzultácie: streda 9.00 - 12.00
odd. klinickej onkológie, miestnosť č. 112

Pacientske poradne