Pacientske príručky
Okrem vyššie uvedených príručiek sa podieľame aj na prekladoch pacientských ESMO príručiek do slovenského jazyka a "pacientštiny". Všetky ESMO príručky nájdete na stránkach Národného onkologického inštitútu.

Pacientske príručky ESMO