Gastrofórum 2019

(Tlačová správa) Hotel Patria na Štrbskom Plese bol v termíne 23. – 25.1.2019 dejiskom už XXIV. ročníka konferencie GASTROFÓRUM 2019. Za OZ Europacolon Slovensko – NIE RAKOVINE sa tohto seminára zúčastnili – prezidentka spomínaného združenia Jana Pifflová Španková, edukačný tím v zložení: Jana Laurenčíková-Hižnayová, Iveta Borščová a Tomáš Nagy.

Vďaka pozvaniu organizátorov sme sa mohli zúčastniť na najväčšom výročnom podujatí Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS SLS) - GASTROFÓRUM 2019. V roku 2019 sa hlavné témy týkali ochorení horného tráviaceho traktu.

V sekcii o skríningu sa stretli top odborníci, ktorí sa najviac zaslúžili o historický štart PRVÉHO SYSTÉMOVÉHO PREVENTÍVNEHO ŠTÁTNEHO PROJEKTU VČASNÉHO ZÁCHYTU RAKOVINY vôbec: MUDr. Beata Havelková, MPH - riaditeľka zdravotného a revízneho odboru Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Jana Pifflová Španková prezidentka a zakladateľka NIE RAKOVINE A EUROPACOLON SLOVENSKO, primár MUDr. Rudolf Hrčka - "otec" skríningu KRCA za SGS, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH - hlavný odborník MZSR pre odbor gastroenterológia, prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. - prvý viceprezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

V úvode prednášky „Pätnásť rokov skúseností s osvetou o nádorových ochoreniach tráviaceho traktu a skríningovom programe KRKA na Slovensku“ Jana Pifflová Španková uviedla do života nový HUDOBNÝ HIT - THE SCREENING SONG, ktorý si môžete nájsť a vypočuť na stránke www.salkakavy.net. Samotná prednáška, ktorej hlavnou témou bolo, že už viac ako desaťročie upozorňujeme na to, aká je prevencia dôležitá, pretože kolorektálny karcinóm zachytený v počiatočnom štádiu má v dnešnej dobe veľmi dobré výsledky liečby, ako dlhodobo sme apelovali na najvyšších predstaviteľov vlády SR, neustále komunikovali s Ministerstvom zdravotníctva SR a ako naša vytrvalosť priniesla ovocie vo forme populačného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka – spolu s vyššie spomínaným naším hudobným dielkom zožali veľký úspech a potlesk.

Podľa slov našich dobrovoľníčok – onkopacientiek „prekvapením pre nás bol veľký záujem zo strany zúčastnených odborníkov a lekárov z oblasti gastroenterológie o prechádzku v našej nafukovacej makete hrubého čreva“. Zámerom nášho edukačného tímu bolo predovšetkým predstaviť všetkým zúčastneným formu, akou sa snažíme šíriť osvetu o nádorových ochoreniach, o potrebe prevencie a dostupnosti informácií, o činnosti a aktivitách nášho združenia pre širokú laickú verejnosť. Zároveň sme mali možnosť získať nové informácie a poznatky zo zaujímavých prednášok a rozhovorov, a preto veľká vďaka z našej strany patrí organizátorom tohto podujatia.

Tešíme sa na opätovné stretnutie!