Klinické skúšania

Klinické štúdie alebo klinické skúšania predstavujú výskum, ktorý študuje nové lieky alebo spôsoby liečby a hodnotí ich účinky na ľudské zdravie. Pacienti ale aj zdraví dobrovoľníci (fáza 1) sa môžu zapojiť do klinickej štúdie, zameranej na výskum chemických a biologických liekov, biosimilárnych liekov, chirurgických zákrokov, rádiologických postupov, pomôcok, behaviorálnej liečby a aj preventívnej starostlivosti. Klinické skúšania sú starostlivo navrhnuté a preskúmané pred ich začiatkom rôznymi inštitúciami na globálnej úrovni (Správa potravín a liečiv (FDA), Európska lieková agentúra (EMA)) ako aj na národnej úrovni Etická komisia a ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV. Takýto kontrolný a schvaľovací proces trvá približne 6 mesiacov. Klinických štúdií sa môžu zúčastniť ľudia všetkých vekových kategórií vrátane detí a veľakrát predstavujú pre pacientov možnosť ako dostať novú inovatívnu liečbu. Účasť v skúšaní je vždy dobrovoľná a pacient/dobrovoľníci môžu zo skúšania kedykoľvek vystúpiť.

Viac informácií o klinických skúšaniach nájdete na https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania alebo v BROŽÚRE a VIDEU.

Zoznam klinických onkologických skúšaní

ktoré v súčasnosti prebiehajú na jednotlivých centrách klinických skúšaní na Slovensku:

keyTema

    • Zariadenie je pre túto štúdiu uzatvorené
(Zdroj https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania)