Kto sme

Sme pacientska organizácia NIE RAKOVINE, ktorá obhajuje práva onkologických pacientov. Spájame všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku, podporujeme primárnu prevenciu a včasnú diagnostiku. Pomáhame onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie - poskytujeme psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady ako zvládať liečbu.

Naši vyškolení dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov poskytujú psycho-sociálnu podporu súčasným onkologickým pacientom v 5 pacientskych poradniach na Slovensku.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

Zakladajúci členovia Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman založili alianciu NIE RAKOVINE dňa 17.11.2016, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti rakovine pankreasu. Vznikla platforma, ktorá nielen zastrešuje a pokračuje v činnosti Europacolon Slovensko, ale svoje aktivity naďalej rozširuje.


My sme NIE RAKOVINE – 69 vyškolených pacientskych poradcov.

Sami sme si onkologickou liečbou prešli a s láskou poskytujeme pomocnú ruku pacientom a ich príbuzným v našich pacientskych poradniach, pretože pacient pacientovi rozumie najlepšie.

V roku 2023 sme s pomocou našich prispievateľov a darcov dosiahli toto:

  • V našich 5-tich pacientskych poradniach sme podali pomocnú ruku a sprevádzali 826 pacientov.
  • Na našej bezplatnej telefonickej linke sme odpovedali na 1.250 otázok pacientov a ich príbuzných.
  • V online poradni sme odpovedali na 1.004 otázok
  • Viac ako 500.000 ľudí navštívilo našu webstránku www.nierakovine.sk a najnavštevovanejšou je naša online poradňa.
  • Počas nášho Turné NIE RAKOVINE sme v roku 2023 navštívili 33 miest po celej SR a oslovili tak priamo viac ako 6.500 návštevníkov s našou zážitkovou edukáciou a informáciami o prevencií rôznych druhov rakoviny (nácvik samovyšetrovania prsníkov, semenníkov, nadrozmerná maketa pľúc alebo čreva).
  • 420 výjazdov našich onkoasistentov k pacientom s neuroendokrinným tumorom /NET/ v ich domácom prostredí.
  • Neustále aktualizujeme našu Mape pomoci, na nej nájdete odborné ambulancie, kde vám pomôžu.

Spolu sme silnejší, väčší a dokážeme urobiť omnoho viac.

💜💜 ĎAKUJEME, že podporujete naše aktivity v boji proti rakovine 💜💜
Jana Pifflová Španková

Zakladateľka a prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE a o. z. Europacolon Slovensko.
Líderka pacientskej advokácie, autorka a moderátorka zdravotníckych televíznych formátov.
Je autorkou celoslovenských i medzinárodných osvetových a komunikačných projektov a autorkou televíznych seriálov Medicína, Ambulancia, Moja diagnóza v RTVS.
Patrik Herman

– spoluzakladateľ Nie rakovine, televízny moderátor, publicista a vysokoškolský pedagóg. Onkologickej advokácii sa začal venovať po tom, čo pre rakovinu hrubého čreva prišiel o svojho otca.

Bibiana Ondrejková

- ambasádorka Nie rakovine, herečka, moderátorka, ambasádorka boja proti rakovine pankreasu. S Alianciou začala spolupracovať na základe osobnej skúsenosti s rakovinou pankreasu, ktorá postihla jej otca.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE je nezisková organizácia, ktorej aktivity sú závislé na grantoch, dotáciách, 2 % z vašich daní a individuálnych daroch.

ĎAKUJEME, že podporujete naše aktivity v boji proti rakovine.

CHCEM PRISPIEŤ


NIE RAKOVINE, o. z.
Cukrová 2272/14
81101 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 50654896
DIČ: 2120693707
IČ DPH: SK2120693707

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. IBAN SK31 1100 0000 0029 4004 8994
Evidencia občianskych združení vedená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90- 50348


telefón: +421 911 843 336
email: office@nierakovine.sk