Kto sme

Sme pacientska aliancia NIE RAKOVINE, ktorá obhajuje práva onkologických pacientov. Spájame všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku, podporujeme primárnu prevenciu a včasnú diagnostiku. Pomáhame onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie - poskytujeme psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady ako zvládať liečbu.

Naši vyškolení dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov poskytujú psycho-sociálnu podporu súčasným onkologickým pacientom v pacientskych poradniach, ktoré prevádzkujeme v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach a vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Počas 13 rokov činnosti pacientske poradne a online poradňa na webe poskytli pomoc takmer 3000 pacientom.

Aliancia NIE RAKOVINE poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

Zakladajúci členovia Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman založili alianciu NIE RAKOVINE dňa 17.11.2016, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti rakovine pankreasu. Vznikla platforma, ktorá nielen zastrešuje a pokračuje v činnosti Europacolon Slovensko, ale svoje aktivity naďalej rozširuje.
Jana Pifflová Španková

Zakladateľka a prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE a o. z. Europacolon Slovensko.
Líderka pacientskej advokácie, autorka a moderátorka zdravotníckych televíznych formátov.
Je autorkou celoslovenských i medzinárodných osvetových a komunikačných projektov a autorkou televíznych seriálov Medicína, Ambulancia, Moja diagnóza v RTVS.
Patrik Herman

– spoluzakladateľ Nie rakovine, televízny moderátor, publicista a vysokoškolský pedagóg. Onkologickej advokácii sa začal venovať po tom, čo pre rakovinu hrubého čreva prišiel o svojho otca.

Bibiana Ondrejková

- ambasádorka Nie rakovine, herečka, moderátorka, ambasádorka boja proti rakovine pankreasu. S Alianciou začala spolupracovať na základe osobnej skúsenosti s rakovinou pankreasu, ktorá postihla jej otca.

Aliancia NIE RAKOVINE je nezisková organizácia, ktorej aktivity sú závislé na grantoch, dotáciách, 2 % z vašich daní a individuálnych daroch.

ĎAKUJEME, že podporujete naše aktivity v boji proti rakovine.

CHCEM PRISPIEŤ