Kto sme

Sme pacientska organizácia NIE RAKOVINE, ktorá obhajuje práva onkologických pacientov. Spájame všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku, podporujeme primárnu prevenciu a včasnú diagnostiku. Pomáhame onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie - poskytujeme psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady ako zvládať liečbu.

Naši vyškolení dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov poskytujú psycho-sociálnu podporu súčasným onkologickým pacientom v 5 pacientskych poradniach na Slovensku.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

Zakladajúci členovia Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman založili alianciu NIE RAKOVINE dňa 17.11.2016, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti rakovine pankreasu. Vznikla platforma, ktorá nielen zastrešuje a pokračuje v činnosti Europacolon Slovensko, ale svoje aktivity naďalej rozširuje.


Spolu sme silnejší, väčší a dokážeme urobiť omnoho viac. V roku 2022 sme s pomocou našich prispievateľov a darcov dosiahli toto:

  • 5 unikátnych Pacientskych poradní NIE RAKOVINE v nemocniciach na Slovensku
  • 623 onkologických pacientiek a pacientov, ktorí osobne navštívili naše Pacientske poradne
  • 64 dobrovoľných poradkýň a poradcov z organizácie NIE RAKOVINE podáva pomocnú ruku ľuďom v najťažších chvíľach života
  • 1425 otázok sme zodpovedali v online poradni na našej stránke www.nierakovine.sk
  • 1200 ľudí nám zavolalo na našu bezplatnú linku 0800 800 183
  • 10 škôl + 23 miest sme navštívili v rámci TURNÉ NIE RAKOVINE po celom Slovensku.Jana Pifflová Španková

Zakladateľka a prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE a o. z. Europacolon Slovensko.
Líderka pacientskej advokácie, autorka a moderátorka zdravotníckych televíznych formátov.
Je autorkou celoslovenských i medzinárodných osvetových a komunikačných projektov a autorkou televíznych seriálov Medicína, Ambulancia, Moja diagnóza v RTVS.
Patrik Herman

– spoluzakladateľ Nie rakovine, televízny moderátor, publicista a vysokoškolský pedagóg. Onkologickej advokácii sa začal venovať po tom, čo pre rakovinu hrubého čreva prišiel o svojho otca.

Bibiana Ondrejková

- ambasádorka Nie rakovine, herečka, moderátorka, ambasádorka boja proti rakovine pankreasu. S Alianciou začala spolupracovať na základe osobnej skúsenosti s rakovinou pankreasu, ktorá postihla jej otca.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE je nezisková organizácia, ktorej aktivity sú závislé na grantoch, dotáciách, 2 % z vašich daní a individuálnych daroch.

ĎAKUJEME, že podporujete naše aktivity v boji proti rakovine.

CHCEM PRISPIEŤ


NIE RAKOVINE, o. z.
Cukrová 2272/14
81101 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 50654896
DIČ: 2120693707
IČ DPH: SK2120693707

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. IBAN SK31 1100 0000 0029 4004 8994
Evidencia občianskych združení vedená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90- 50348


telefón: +421 911 843 336
email: office@nierakovine.sk