Pacientske poradne

Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava

Konzultácie: v pondelok, utorok a stredu od 9.00 do 12:00 hod.
Poradenský box nájdete na 2.poschodí hlavného pavilónu, pri chirurgických lôžkových oddeleniach


Východoslovenský onkologický ústav, Rastislavova 43, Košice

Konzultácie: každú stredu v čase 9:00 – 12:00 hod
Poradenský box nájdete na mínus prvom poschodí pri mamografii


Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra - Onkologický pavilón

Konzultácie: každú stredu v čase 9:00 – 12:00 hod
Poradenskú miestnosť nájdete na 2.poschodí oproti výťahom
Styk s verejnosťou: chudikova@europacolon.sk, Anna ChudíkováPacientske poradne