Pacientske poradne

Onkologické pacientky a pacienti sú u nás vždy na prvom mieste. Vieme, o čom hovoríme a prečo to robíme, pretože sme si to prežili. Pacient pacientovi rozumie. Z vlastných skúseností vieme, čo znamená počuť "máte rakovinu" a ako sa s ňou žije. Je veľmi dôležité, aby ľudia s rakovinou cítili, že nie sú opustení, že im má kto pomôcť, poradiť, vypočuť ich. Zažili sme to na vlastnej koži, preto dokážeme pomáhať so srdcom na dlani.

Prostredníctvom Pacientskych poradní podávame pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú. Vieme, že s rakovinou sa dá žiť. Vďaka tomu pomáhame vo chvíľach, ktoré práve prežívate aj vy a vaši blízki.

Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava

Konzultácie: v pondelok a stredu od 9.00 do 12:00 hod.
Poradenský box nájdete na 2.poschodí hlavného pavilónu, pri chirurgických lôžkových oddeleniach


Východoslovenský onkologický ústav, Rastislavova 43, Košice

Konzultácie: aktuálne funguje iba v online režime


Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra - Onkologický pavilón

Konzultácie: každú stredu v čase 9:00 – 12:00 hod
Poradenskú miestnosť nájdete na 2.poschodí oproti výťahom


Fakultná nemocnica, A. Žarnova 11, Trnava - Onkologická klinika

Konzultácie: každú stredu v čase 9:00 – 12:00 hod
Poradenskú miestnosť nájdete v ambulantnom trakte
Styk s verejnosťou: chudikova@europacolon.sk, Anna ChudíkováPacientske poradne