Neuroendokrinné tumory (NET)

Čo sú NET?

Neuroendokrinné tumory (NET) sú skupinou nádorov, ktoré vznikajú v nervových bunkách a v bunkách žliaz nazývaných neuroendokrinné bunky, ktoré tvoria neuroendokrinný systém. Existuje niekoľko typov NET, najčastejšie sú NET tráviacej trubice, NET pankreasu a NET pľúc.

Sú vzácne, tvoria len 2 percentá nádorových ochorení vyskytujú sa rovnako u mužov i u žien. Priemerný vek pri diagnóze je 50-60 rokov. Sú pomaly rastúce, od začiatku ochorenia do určenia diagnózy často uplynie 5 až 7 rokov. V porovnaní s inými nádorovými ochoreniami sú NET malé a obvykle rastú pomaly, aj niekoľko rokov, avšak niektoré NET môžu rásť rýchlejšie než ostatné. NET zvyčajne nespôsobujú zjavné príznaky do doby, než začnú rásť a šíriť sa. Viac ako 50 % NET sa rozšíri do iných častí tela skôr, než sa zistia.

Viac info

Typy NET pankreasu

Neuroendokrinné tumory, ktoré sa vyskytujú v tráviacom trakte alebo v pankrease, sa niekedy spájajú do jednej skupiny a nazývajú sa gastroenteropankreatické neuroendokrinné tumory, krátko GEP-NET. GEP-NET sú po rakovine hrubého čreva druhým najčastejším nádorovým ochorením tráviaceho traktu.

Neuroendokrinné tumory pankreasu (pankreatické NET, pNET) môžu byť klasifikované ako funkčné alebo nefunkčné:

 • Funkčné tumory pankreasu vytvárajú nadbytok hormónov, napríklad gastrínu, inzulínu a glukagónu, alebo iných látok nazývaných peptidy, ako je vazoaktívny intestinálny peptid (VIP), ktoré spôsobujú súvisiaci syndróm – alebo inak súbor identifikovateľných príznakov v tele. Pankreatické funkčné NET sú spočiatku väčšinou nezhubné.
 • Nefunkčné tumory pankreasu tvoria približne 30-40 % pankreatických nádorov. Väčšina nefunkčných pankreatických tumorov je pri stanovení diagnózy zhubná. Môžu uvoľňovať určité hormóny, ktoré však nevyvolávajú súvisiace príznaky. Neskôr môžu byť tieto tumory.
Viac info

Príznaky

Príznaky sa líšia v závislosti od toho, kde v tele sa NET nachádzajú, ako rýchlo rastú a či sa šíria po tele. Príznaky závisia aj od typu NET. NET môžu vyvolávať príznaky, ktoré sú veľmi neurčité a rôznorodé, takže sú spočiatku ťažko diagnostikovateľné.

NET pankreasu vyvolávajú príznaky, ktoré sú veľmi podobné, ako pri mnohých ďalších ochoreniach tráviaceho traktu, napríklad hnačky, bolesti brucha či nadúvanie.

Viac info

Diagnóza

Lekári na správnu diagnostiku NET používajú kombináciu vyšetrení a zobrazovacích metód. Zisťujú tiež anamnézu a robia fyzikálne vyšetrenia. Lekár sa môže rozhodnúť urobiť biopsiu, aby zistil, aký typ NET pacient má. Na diagnostiku a sledovanie dlhodobého zdravotného stavu pacienta môžu byť použité aj iné vyšetrenia ako napríklad vyšetrenie nádorových markerov.

Anamnéza je záznam súčasných príznakov, rizikových faktorov a zdravotných problémov, ktoré pacient mal v minulosti. Pri diagnostikovaní neuroendokrinného tumoru tiež lekárovi môže pomôcť anamnéza príbuzných pacienta.

Biopsia - Ak má lekár podozrenie na NET, môže odobrať vzorku tkaniva, kde má podozrenie na výskyt tumoru. Zvyčajne sa na to používa metóda nazvaná „biopsia tenkou ihlou“, keď sa do tela zavedie tenká ihla na odobratie tkaniva - je to podobné odberu krvi.

Viac info

Liečba

Liečba neuroendokrinného nádorového ochorenia závisí najmä od miesta tumoru, či a do akých ďalších častí tela sa rozšíril, či tumor vylučuje hormóny a či je príčinou symptómov. Vo väčšine prípadov sa robí operácia. Farmakologická liečba sa používa na zmiernenie príznakov a/alebo na kontrolu rastu tumoru. Je možné využiť i rádioterapiu a chemoterapiu.

Operácia - Operácia je zvyčajne prvou voľbou liečby v prípade, že zobrazovacie vyšetrenia ukazujú, že primárny tumor je lokalizovaný v jednej časti tela, alebo sa rozšíril obmedzene v jednom orgáne. V prípade, že je možné tumor operatívne úplne odstrániť, nemusí byť potrebná žiadna ďalšia liečba. Aj v prípade, že sa primárny tumor rozšíril (metastázoval), stále môže byť možné operačne odstrániť časť tumoru a prípadné ďalšie sekundárne tumory.

Viac info

Prognóza NET pankreasu

Prognóza je názor lekára týkajúci sa ďalšieho priebehu ochorenia. Prognóza a miera prežitia pacientov s neuroendokrinnými tumormi (NET) závisí od niekoľkých faktorov:

 • Umiestnenie – kde primárny tumor v tele vznikol;
 • Metastázy – či sa tumor rozšíril do ďalších orgánov;
 • Veľkosť – veľkosť tumoru;
 • Príznaky – ako pacienta ovplyvňuje po fyzickej a psychickej stránke;
 • Funkčný alebo nefunkčný - či uvoľňuje niektoré hormóny v množstve, ktoré spôsobuje klinické príznaky (ako je napríklad karcinoidový syndróm);
 • Štádium – ako pokročilé je nádorové ochorenie;
 • Stupeň (grade) tumoru – ako rýchlo či pomaly rastie;
 • Komplikácie – aké ďalšie zdravotné ťažkosti môže spôsobiť.
Viac info

Výhody domáceho podávania liečby onkologickým pacientom s NET

Počas pandémie koronavírusu onkologickí pacienti patria medzi rizikové skupiny. Mnohí musia často chodiť do zdravotníckych zariadení kvôli pravidelnému podávaniu chemoterapeutickej či inej liečby a v tomto prostredí im hrozí zvýšené riziko nákazy.

Onkologickí pacienti podstupujúci liečbu majú navyše zníženú imunitu a prípadné ochorenie na koronavírus by sa mohlo u nich vážne skomplikovať.

Viac info

Filozofia projektu Domáci onko asistenti pac. organizácie NIE RAKOVINE

 • V čase Covid epidémie je potreba zvýšenej ochrany najmä imunokompromitovaných pacientov akými sú aj onkologickí pacienti.
 • Princíp domáceho podávania liečby s exkluzívnou podporou / asistenciou terénneho domáceho onko asistenta o.z. NIE RAKOVINE je výnimočnou cestou, ako nevystavovať zbytočným rizikám pacientov s NET.
 • Zároveň chceme touto cestou pacientov povzbudzovať v ich neľahkom boji s onkologickým ochorením, vzdelávať ich a šíriť informovanosť o novinkách, podpore v ich liečbe a živote s onkologickým ochorením a monitorovať ich potreby.
 • Ako je známe, onko-pacienti by pre svoju zníženú obranyschopnosť organizmu mali minimalizovať navštevovanie miest zo zvýšenou kumuláciou ľudí, medzi ktoré určite patria aj zdravotnícke zaradenia.
 • Domáce podávanie liečby je výhodou, ktorá znižuje frekvenciu potreby navštevovania onkologického zdravotného zariadenia v čase pandémie ochorenia Covid 19.
Viac info

Partneri

Viac info