Rakovina pľúc

Príčiny vzniku rakoviny pľúc

Fajčenie

Najzásadnejší a dobre známy rizikový faktor, ktorý je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pľúc. Typický pacient je preto tuhý fajčiar vo veku od 55 do 80 rokov. Za drvivú väčšinu prípadov môže fajčenie, a nielen aktívne. Cigareta je doslova smrtiaci zlozvyk. Vyrastať vo fajčiarskej rodine, pracovať vo fajčiarskom prostredí, to všetko môže viesť k ochoreniu.

Viac info

Príznaky rakoviny pľúc

V skorých štádiách rakoviny pľúc sa príznaky zvyčajne neprejavujú. V pľúcach je totiž málo nervových zakončení, preto skoré štádia rakoviny pľúc len zriedka spôsobujú bolesti. Mnoho skorých štádií rakoviny pľúc je odhalených ako náhodný nález pri vyšetrení z iného dôvodu. Všímajme si:

  • Pretrvávajúci kašeľ
  • Ťažkosti s dýchaním
  • Zmena hlasu
  • Bronchitída, zápal pľúc
  • Bolesť v hrudi
  • Nevysvetliteľné chudnutie
  • Bolesť kostí
Viac info

Diagnostika pľúcneho nádoru

Prvým vyšetrením pri diagnostike nádoru pľúc (po klinickom vyšetrení) je röntgen pľúc. Nádory sú často na ňom dobre viditeľné, hoci nie je známy typ nádoru ani jeho prípadná zhubnosť.

Pri podozrivom náleze pri röntgene zvyčajne nasleduje počítačová tomografia (CT), ktorá poskytuje podrobnejší obraz a pre detekciu nádorov je citlivejšia. CT odhalí aj malé nádory, preukáže tiež prípadné postihnutie lymfatických uzlín, pohrudnice, pečene, nadobličiek a kostí mestastázami).

Viac info

Typy rakoviny pľúc

Rakovina pľúc má viacero typov. Od toho záleží liečba.

Dva hlavné typy karcinómu pľúc:

  1. nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)
  2. malobunkový karcinóm pľúc (SCLC)
Viac info

Liečba nádoru pľúc

Liečba skorých klinických štádií nemalobunkového karcinómu pľúc je chirurgická. Spočíva v kompletnom odstránení nádoru aj s okolitým pľúcnym tkanivom a lymfatickými uzlinami.

Pokročilejšie neoperovateľné klinické štádiá, ktorých je žiaľ väčšina, sa liečia systémovo. Na výber podľa špecifík nádoru a stavu pacienta je chemoterapia, imunoterapia, kombinácia imunoterapie s chemoterapiou a cielená liečba. V niektorých prípadoch je potrebná aj kombinácia s rádioterapiou.

Viac info

Inovatívna liečba

Každoročne sa u nás vyskytne približne 3 tisíc nových prípadov. Ide väčšinou o mužov vo veku 55+ a keďže sú dlhodobo známe naše problémy s demografickým starnutím populácie, je predpoklad, že táto štatistika sa bude iba zhoršovať. Na rakovinu pľúc ročne zomiera viac ako 2 tisíc Slovákov, čo predstavuje jednu z najčastejších príčin úmrtí spomedzi všetkých nádorových ochorení.

Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 27 nových liekov pre liečbu pľúcneho karcinómu, tak pre cielenú biologickú liečbu, ako aj pre imunoterapiu. Na Slovensku sú dostupné iba tri z nich.

Viac info

Videá o rakovine pľúc

Viac info

Partneri

Slovenská pnemologická a ftizeologická spoločnosť Slovenská spoločnosť patológov AstraZeneca MSD Roche Hyundai vszp.sk

Viac info