Kolorektálny karcinóm

Metastatický kolorektálny karcinóm

Termín metastatický kolorektálny karcinóm (mKRK) sa používa na označenie ochorenia, ktoré sa rozšírilo mimo hranice hrubého čreva a blízkych lymfatických uzlín.

Metastatický kolorektálny karcinóm je klasifikovaný ako štádium IV. Z epidemiologických a genetických štúdií vyplýva , že KRK je multifaktoriálne ochorenie.

Viac info

Možnosti liečby

Vo všeobecnosti sa používa chirurgická liečba, rádioterapia, konvenčná chemoterapia a cielená terapia.

Chirurgický zákrok

Najbežnejším riešením kolorektálneho karcinómu je chirurgický zákrok. Druh operácie závisí od veľkosti a umiestnenia nádoru. Často sa vykoná kolektómia – chirurgicky sa odstráni časť hrubého čreva alebo konečníka postihnutá rakovinou, spolu s malým množstvom okolitého zdravého tkaniva a lymfatickými uzlinami.

Viac info

Nová nádej pre pacientov v 3.-4.línii liečby

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová liečba pre pacientov s pokročilým metastatickým kolorektálnym karcinómom, u ktorých zlyhala chemoterapia a biologická liečba (anti-VEGF a anti-EGFR). Táto liečba v súčasnosti podlieha prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia.

Nová liečba môže pacientom v 3. a 4. línii priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52%. Ide o tabletkovú chemoterapiu s inovatívnym duálnym mechanizmom účinkom, zastaví ďalšie delenie rakovinovej bunky. Rozdiel v mechanizme účinku prináša nové možnosti v liečbe. Účinkuje aj u pacientov, ktorých ochorenie bolo odolné voči predchádzajúcej chemoterapii. Nová liečba teda predlžuje celkové prežívanie pacientov v 3. a 4. línii liečby a predlžuje prežívanie bez rozvoja ochorenia. Má bežné nežiaduce účinky pozorované pri chemoterapii, ktoré sú ľahko zvládnuteľné. Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. Vďaka zlepšeniu prežívania a zachovaniu výkonnostného stavu liečba umožní pacientom prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží. (Mayer RJ, et al. N Engl J Med. 2015;372:1909-1919; Súhrn charakteristických vlastností lieku Lonsurf (04-2016)).

Viac info

Výživa onkologických pacientov počas liečby

U pacientov so zhubným nádorovým ochorením je dôležité udržať primeraný stav výživy a zabrániť významnému poklesu telesnej hmotnosti a malnutrícii (nedostatočná výživa, podvýživa). Väčšina onkologických pacientov trpí rôznymi formami nedostatočnej výživy a až 85% z nich trpí poklesom telesnej hmotnosti a nedostatočnou výživou počas protinádorovej liečby. Zlý stav výživy, chudnutie a malnutrícia majú za následok zníženie kvality života, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu.

Okrem hmotnosti pacient stráca beztukovú telesnú hmotu, ubúdajú mu svaly a telesné proteíny, má poruchy imunitných, fyzických i mentálnych funkcií. Včasný odborný zásah do výživy onkologických pacientov dokáže nielen zlepšiť stav ich výživy a pomôcť udržať ich telesnú hmotnosť, beztukovú hmotu a zásoby telesných proteínov, ale zároveň im umožní lepšie tolerovať liečbu a zlepšuje kvalitu ich života.

Viac info

Podpora pacientov – chvíle, na ktorých záleží

V okamihu stanovenia onkologickej diagnózy sa narušia najdôležitejšie hodnoty, ktorými jedinec disponuje – zdravie a život. Onkologické ochorenia a ich liečba výrazne zasiahnu aj psychiku a sociálne vzťahy pacienta. Spájajú sa s rôznymi psychickými reakciami, ako strach, úzkosť, smútok, hnev, a iné. Tieto znepokojujúce pocity a emócie sú počas diagnostikovania a liečby normálne a zrozumiteľné. Objavujú sa u väčšiny pacientov a po čase zväčša spontánne odznejú. V takýchto situáciách je dôležité, aby pacient vedel, že je v poriadku, ak sa u neho objavili emócie, ktoré nemá úplne pod kontrolou a nezostal v neistote a strachu aj z toho, že „nie je normálny“. Onkologické ochorenia predstavujú výraznú psychickú záťaž, keďže sa pri nich objavuje nielen strach z neznáma, z budúcnosti, bolesti, pocity osamelosti a otázka „prečo práve ja?“, ale aj strach zo smrti. V tomto období potrebuje pacient predovšetkým adekvátny prístup lekárov, liečbu a podporu najbližších. Práve vďaka tejto pomoci dokáže následne lepšie aktivovať vlastné sily na zvládnutie liečby a ochorenia.

V priebehu liečby je dôležitá nielen komunikácia so zdravotníkmi, ale prospešný je aj kontakt s pacientmi, ktorí podobnými problémami prešli a vedia chorého pochopiť, povzbudiť či poradiť. Nie nadarmo sa hovorí, že pacient pacientovi rozumie najlepšie. Počas liečby je zásadná aj podpora blízkych, ktorá môže byť občas komplikovaná. Pacienti sa často snažia svoje okolie chrániť a nezaťažovať problémami, pretože nechcú byť na príťaž. Aj preto o svojich bolestiach a pocitoch radšej nehovoria.

Viac info

Kolonoskopia zachraňuje životy

Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka priblížil MUDr. Andrej Orságh, gastroenterológ z Národného onkologického ústavu. Vo videu sa dozviete, na čo presne slúži kolonoskopia, ako prebieha vyšetrenie, na čo sa pripraviť a prečo je tak dôležité chodiť na pravidelnú onkokontrolu.

Partneri a podporovatelia

Viac info