Pomôžme zlepšiť situáciu chorých na rakovinu pankreasu, šírme podporu a povedomie o príznakoch.

Bojovať môžeme len proti tomu, čo poznáme: November je mesiac osvety o karcinóme pankreasu Svetový deň boja s karcinóom pankreasu pripadá na 21. november

Manhattan Beach, Califonia, Bratislava- November je mesiac venovaný osvete o karcinóme pankreasu - najviac smrtiacej onkologickej diagnóze. Po šiesty krát v histórii je vyhlásený za Svetový deň boja s rakovinou pankreasu 21. november. V tento deň sa spája viac ako 80 organi-zácií z 30 krajín v podpore chorých a ich blízkych, a v šírení osvety. „Ak by sme nič neurobili, a tejto chorobe ďalej nevenovali pozornosť, do roku 2030 bude rakovina pankreasu druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia,“ vyzývajú zakladatelia aliancie NIE RAKOVINE a združenia Europacolon Slovensko - Jana Pifflová Španková, Patrik Herman a Bibiana Ondrejková. Povedzte aj vy NIE RAKOVINE PANKREASU pre znalosť príznakov, pre pomoc chorým. PRIDAJTE SA!

Rakovina pankreasu stále patrí medzi onkologické diagnózy s najnižšou mieru prežívania. Náročná diagnostika zapríčiňuje, že priemerný čas prežitia pacientov s metastázujúcim nádorom pankreasu je 4,6 mesiacov Až 95% pacientov, ktorým je diagnostikovaná jej podľahne aj preto, že len málo ľudí pozná rizikové faktory a keďže nie sú špecifické jej prvé symptómy a odborníci pri nich nemyslia aj na pankreas, diagnostika sa tak posúva do pokročilých štádií. Len asi 20 percent všetkých odhalených prípadov je možné riešiť chirurgicky. Každoročná kampaň “Svetový deň rakoviny pankreasu” na Slovensku je iniciatívou pacientskej aliancie NIE RAKOVINEa o.z. Europacolon Slovensko, člena Svetovej koalície pre rakovinu pankreasu (WPCC), ktorá spája viac ako 80 organizácií z 30 krajín a 6-tich kontinentov sveta.

Včasnejšia diagnóza môže pomôcť zvýšiť šance na prežitie. kľúčom k včasnej detekcii je znalosť prvých symptómov, ktoré sú často nejasné a nešpecifické a tak sú nesprávne pripisované iným menej závažným a bežným diagnózam. Vo Svetový deň rakoviny pankreasu (WPCD), vo štvrtok 21. novembra 2019, sa spájajú pacientske organizácie a odborníci z celého sveta so spoločným cieľom zvýšiť povedomie o najčastejších príznakoch tejto zákernej choroby. Častými príznakmi sú: bolesti strednej časti chrbta, nevysvetliteľné chudnutie, žltačka a bolesť v oblasti žalúdka.

Príčina rakoviny pankreasu je zatiaľ síce neznáma, ale boli definované rizikové faktory ako fajčenie, obezita pozitívna rodinná anamnéza a chronická pankreatitída, ktoré môžu zvýšiť individuálne riziko vzniku ochorenia. Pretože v súčasnosti neexistuje žiadny skríningový test na rakovinu pankreasu, každý kto má pretrvávajúci jeden alebo viac symptómov, by mal spomenúť rakovinu pankreasu svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Výskum ukazuje, že pacienti diagnostikovaní včas a urgentne operovaní majú väčšiu pravdepodobnosť, že prežijú kritických päť rokov a budú mať šancu na pokojný život.

Partneri projektu

Pridali sa k našej výzve WPCD: