Prínos činnosti aliancie NIE RAKOVINE a Europacolon za 6 rokov WPCD a našej komunikácie s odborníkmi, s MZ SR, verejnosťou a pacientmi

Preto okrem poďakovania za podporu pre pacientov a šírenie osvety, prinášame aj FIALOVÚ VÝZVU pre ZDÔRAZNENIE PRETRVÁVAJÚCEJ POTREBY VÄČŠEJ POZORNOSTI, A VIAC ZDROJOV PRE DAGNOSTIKU, LIEČBU, VÝSKUM, A VYCHOVÁVANIE KÁDROV pre BOJ PROTI DIAGNOZE KARCINÓM PANKREASU.