"VIEME UROBIŤ VIAC v prevencii kolorektálneho karcinómu!"

Pridávame sa k výzve gastroenterológov: "VIEME UROBIŤ VIAC V PREVENCII KOLOREKTÁLNEHO KARCINOMU!"

Naša pacientska organizácia NIE RAKOVINE a Europacolon Slovensko podporuje aktuálne vyhlásenie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) a spolu s nimi apelujeme na odbornú verejnosť a relevantné politické sily k prijatiu opatrení na zlepšenie včasného záchytu a intervencie pri kolorektálnom karcinolóme (KRK). Túto výzvu považujeme za najvyššiu prioritu zdravotnej politiky na Slovensku, rovnako ako aj výzvu na pokračovanie pozývacieho skríningu.

Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi najvážnejšie zdravotnícke problémy Slovenska. Každoročne na ňu ochorie takmer 4000 pacientov a zomiera viac ako 2000 pacientov. Pri správnej prevencii by pritom bolo možné predísť takmer všetkým týmto zbytočným ochoreniam a úmrtiam. Denne nás prostredníctvom našej infolinky aj e-mailov kontaktujú noví pacienti, žiaľ, aj s pokročilými prípadmi kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka). Pribúdajú metastatickí pacienti a týmto trápeniam je potrebné zabrániť! Naďalej apelujeme a vyvíjame tlak na miestach, ktoré môžu tento stav meniť. Riešenia sú známe, je potrebné, aby ich ľudia mohli aj využívať.

Ďakujeme SGS, ďakujeme profesorovi MUDr. Tiborovi Hlavatému za jeho nasadenie, angažovanosť, za kontinuálnu spoluprácu a celoročnú podporu pre naše pacientske a osvetové aktivity.

Prečítajte si celé znenie Výzvy SGS »