Aliancia NIE RAKOVINE - Europacolon aktívne na Svetovom kongrese gastrointestinálnej onkológie ESMO v BARCELONE

Každý rok sa v Barcelone začiatkom Júla stretávaju najväčší svetoví odborníci v onkologických ochoreniach tráviaceho traktu vo viacerých pracovných skupinách. Svetový kongres onkologických ochorení tráviaceho traktu – hlavnú a najvačšiu konferenciu organizuje Európska spoločnosť pre medicínsku onkológiu v Barcelone medzinárodnom kongresovom centre v Barcelone (CCIB), na tom istom mieste sa stretávajú aj naši kolegovia z Digestive cancers Europe na edukatívnom worshope masterclass.

Naša pacientska organizácia „NIE RAKOVINE“ sa v Barcelone tento rok zúčastnila výročného stretnutia Pancreatic cancer Europe (PCE), pracovnej skupiny, ktorá sa zameriava na zlepšenie situácie v oblasti rakoviny pankreasu, čo je pre nás veľká motivácia vzhľadom na vysoký vyskyt a mortalitu na Slovensku.

Hlavnou témou a úspechom od posledného stretnutia je interaktívna mapa Heatmap http://pce-hm.com.w017cda0.kasserver.com/, ktorá prezentuje evolúciu epidemilogických dát a zmien v zdravotnej politike jednotlivych štátov EU. Naša organizácia aktívne spolupracovala na jej tvorbe.

Ďalším krokom bude „research map“ – mapa výskumno-vedeckých pracovísk, kde prebieha experimentálny výskum v oblasti rakoviny pankreasu a bude motivovať mladých vedcov na výskumnícku činnosť v tejto oblasti.

Tak ako aj našu mladú vedkyňu Marínu Cihovú, PhD., z Biomedicínskeho výskumneho centra SAV, ktorá vyhrala mesačnú stáž v medicínskom onkologickom výskumnom laboratóriu v Madride, vo výskume modelov na identifikovanie potenciálnych biomarkerov v cirkulujúcich nádorových bunkách v pankreatických neurokrinných nádoroch. V tomto projekte je zapojené teda aj Slovensko ako jeden z 5tich partnerských štátov, hlavnou koordinátorkou je Dr. Nuria Malats, PhD. (Na fotke aj s Marinou) – 15-16 September stretnutie v Bratislave, ktoré organizuje SAV aj za prítomnosti Europoslancov a budú prezentované aj ciele PCE.