Slovenský futbalový zväz hovorí #NIERAKOVINEprsníka

Foto: /www.futbalsfz.sk

Vážení kolegovia novinári a novinárky,

pozývame vás zajtra dňa 1.10. 2019 o 14.00 v hoteli SENEC v Senci na mimoriadne podujatie SFZ, Slovenských futbalových reprezentantiek a ich stretnutie s onkologickými pacientkami z organizácie NIE RAKOVINE na podporu onkologických pacientiek s rakovinou prsníka v rámci PINK OCTOBER - BREAST Cancer Awarenes Month - Mesiaca osvety o karcinóme prsníka. Naše najlepšie futbalistky sa v rámci šírenia osvety o prevencii zúčastnia edukácie a nácviku samovyšetrovania prsníkov na špeciálnom simulátore s zabudovanými onkologickými nálezmi.

Naši reprezentační futbalisti a futbalistky na najbližších prípravných reprezentačných zápasoch nastúpia s ružovou páskou, ktorá symbolizuje podporu boja proti karcinómu prsníka, a nahrajú svoje osobné odkazy pre ženy zápasiace s karcinómom prsníka... SFZ a NIE RAKOVINE sa tak pripája k celosvetovým aktivitám a na podporu boja proti rakovine prsníka „PINK OCTOBER Breast Cancer Awarenes Month - Mesiacu osvety o karcinóme prsníka... Názorná OSVETOVÁ PRSKO TOUR štartuje do miest Slovenska zachraňovať životy.

Na Slovensku výskyt rakoviny prsníka stále rastie. Počet všetkých žien s rakovinou prsníka na Slovensku je viac ako 30 000. Predpokladaný počet žien, ktoré budú v tomto roku diagnostikované, je viac ako 3000, a až 300 z nich príde neskoro a my ich kvôli tomu strácame. Pridávame sa k pacientskej aliancii NIE RAKOVINE a tiež odkazujeme našim mamám, babkám sestrám, manželkám a priateľkám: „Starajte sa o svoje zdravie, nepodceňujte preventívne vyšetrenia. Záleží nám na Vašich životoch. Zachráňte prsia - zachránite ŽIVOT! Povedzte aj Vy NIE RAKOVINE PRSNÍKA!

REZERVUJTE SI PROSíM VOĽNO AJ na TK 15. 10. 2019 o 10.00 h v Národnom onkologickom ústave - RUŽOVÝ DEŇ ZDRAVÝCH PŔS s ambasadorkami Emmou a Emou TEKELYOVOU, zachránenými pacientkami a onkológmi.

Ďakujeme, že s nami hovoríte NIE RAKOVINE.
S úctou

Jana Pifflová Španková a Patrik Herman
zakladatelia
aliancia NIE RAKOVINE