Podpora BSK pre našu Pacientsku poradňu a pomáhajúcich dobrovoľníkov

Práca dobrovoľníkov v oblasti podpory onkologických pacientov je mimoriadne náročná. Naši vyškolení dobrovoľníci z radov vyliečených onkopacientov a ich blízkych vo svojom voľnom čase pomáhajú zvládať pacientom v liečbe náročné situácie spojené s touto chorobou. Hoci sami majú stále hrozbu recidívy choroby, snažia sa pomáhať iným. Radi by sme sa ešte zlepšovali, pomáhali viac - robíme to bez nároku na odmenu - , no nevyhnutné sú prostriedky na vytváranie podmienok a vzdelávania v tejto práci. OZ NIE RAKOVINE - Europacolon Slovensko ĎAKUJE za FINANČNÚ PODPORU BRATISLAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU vo výške 3500 Eur pre aktivity dobrovoľníkov pracujúcich v ONKO PORADNI v Národnom onkologickom ústave.

Naše dve neziskové organizácie svoju činnosť uskutočňujú len vďaka podpore práve takýchto spoločensky zodpovedných spoločností akými je BSK a akým môžete byť aj práve Vy. Aj vďaka Vám, - našim partnerom a donorom, sme už zachránili stovky životov ( a to aj formou zachytenia včasného štádia ochorenia v našich kampaniach). Naši dobrovoľníci pomohli už viac ako 1500 onkologickým pacientom v Pacientskych poradniach a Kluboch podpory v NOU v Bratislave i v VOÚ Košiciach, aj na našej infolinke 0800 800 183.

Vďaka získaniu dotácie z participatívneho rozpočtu BSK môžeme organizovať nielen poradenskú, ale aj osvetovú činnosť ne, a tiež aj vzdelávania dobrovoľníkov - ako napr. výročný edukačný seminár v Terchovej. Vaša podpora určite napomôže lepšie sa naštartovať do ďalšej náročnej práce, ktorá OZ NIE RAKOVINE a Europacolon Slovensko, ešte čaká.

Ďakujeme, že s nami hovoríte NIE RAKOVINE.