VEĽKORYSÉ GESTO ROTARY CLUBU BRATISLAVA

ROTARY CLUB BRATISLAVA, ktorého členom je aj jeden zo zakladateľov OZ NIE RAKOVINE Patrik Herman, ocenil činnosť našej pacientskej organizácie a rozhodol sa pre pravidelný príspevok na našu činnosť.

Cesty ROTARY CLUBU BRATISLAVA a OZ NIE RAKOVINE sa stretli už pred niekoľkými rokmi, kedy sme robili prednášku o našich aktivitách, odpovedali na množstvo otázok a hľadali možnosti spolupráce. Individuálna pomoc a podpora viacerých jeho členov v závere minulého roka vyústila do veľkorysého rozhodnutia vedenia a členov klubu podporiť naše aktivity v prospech všetkých onkologických pacientov.

Pravidelný príspevok ROTARY CLUBU BRATISLAVA bude slúžiť na podporu PACIENTSKEJ PORADNE pre onkologických pacientov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V poradni na 2. poschodí sú každý pondelok, utorok a stredu od 9:00 do 12:00 hodiny súčasným onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom k dispozícií dobrovoľníci OZ NIE RAKOVINE z radov bývalých onkologických pacientov. Na základe vlastných skúseností poskytujú praktické rady, psychologickú podporu, ale aj sociálne i právne poradenstvo. Členom ROTARY CLUBU BRATISLAVA ďakujeme za seba aj za všetkých onkologických pacientov.

Veľmi si ceníme záujem o naše aktivity, ktorý nám preukázali členovia klubu. Za 90 rokov existencie klubu majú bohaté skúsenosti s pomocou iným. Ďakujeme za podanú ruku a za to, že spolu s nami hovoria NIE RAKOVINE.

Čo je ROTARY? Medzinárodné združenie Rotary International založil v roku 1905 Paul Harris v Chicagu. Cieľom Rotary je združovať osobnosti spoločenského života za účelom poskytovania humanitárnych služieb, podpory vysokých etických štandardov vo všetkých povolaniach a budovania dobrej vôle a mieru vo svete. Rotary je apolitické celosvetové združenie vyše 1,2mil. členov ľubovoľného vierovyznania.

Rotary klub Bratislava bol založený v roku 1927 ako najstarší Rotary klub na Slovensku. Jeho členovia sa pravidelne stretávali v hoteli Carlton. Po zrušení klubu v roku 1939 obnovil činnosť v roku 1946. Už o dva roky bol opäť komunistickou mocou zakázaný. Po novembrovej revolúcii v roku 1989 sa začali opätovné snahy o obnovenie klubu a v decembri 1990 bol opätovne založený. Rotary klub Bratislava má v súčasnosti vyše 30 členov z rôznych profesií. Patrí do svetovej rodiny Rotary International a hlási sa k humanitným ideálom medzinárodného hnutia Rotary cez rôzne sociálne, edukačné a charitatívne projekty. Okrem spomínaných aktivít sa v rámci služby mládeži venuje medzinárodnej výmene študentov a medzinárodným letným táborom pre mladých. Pri realizácii projektov a v službe mládeži spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Motto Rotary znie: – Service Above Self - Služba iným bez ohľadu na seba.