MÁME NA VIAC - CHCEME MODERNÚ MEDICÍNU A INOVÁCIE V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE

Zúčastnili sme sa širokého fóra so zástupcami politickych strán, poisťovní, lekárov, vedcov, výskumníkov a pacientov nad určením priorít slovenského zdravotníctva pre nadchádzajúcu vládu.

„Technologické inovácie robia náš život pohodlnejší, šetria peniaze a námahu. Inovácie v medicíne prinášajú ešte viac: zachraňujú životy“

Cieľom kampane Máme na viac! je naštartovať verejnú diskusiu o hodnote inovácií v slovenskom zdravotníctve. Smerom k širokej verejnosti intenzívne hovoriť o hodnote modernej medicíny a jej reálneho dopadu na životy pacientov. S lekármi, vedcami, akademikmi diskutovať a hľadať spoločné riešenia, ako mať na Slovensku inovatívnu medicínu dostupnú pre všetkých. Cieľom diskusií je vypracovať súbor odporúčaní, ktoré budú môcť byť využité pre ďalšie smerovanie slovenského zdravotníctva.

„Zdravotnú starostlivosť, ktorá je bežne dostupná v blízkom zahraničí dnes, už nemôžeme a odmietame považovať za inovácie. Je čas precitnúť! Zavedenie liekov a nedostupných diagnostík vyše 8-10 rokov bude odstránením diskriminácie slovenského pacienta, a nie inováciou.“

Toto sme zdôraznili v mene onkologických pacientov a aliancie NIE RAKOVINE vo štvrtok 6.2.2020 na dôležitom podujatí „Máme na viac – chceme modernú medicínu a inovácie v slovenskom zdravotníctve“. Neboli sme organizátormi, ale spoluatorom idey, ktorej cieľom bolo spojiť zdravotníckych expertov politických strán do prínosnej diskusie so zástupcami zdravotných poisťovní, lekárov, pacientov, medikov, ekonómov, farmaceutov, vedcov a výskumníkov do Návrhu priorít a opatrení pre nové vedenie Ministerstva zdravotníctva SR.

Na podujatí sa aktívne zúčastnila prezidentka aliancie NIE RAKOVINE Jana Pifflová-Španková. Zdôraznila, že nielen pociťujeme, ale máme štatisticky dokázanú diskrimináciu slovenského onkologického pacienta v porovnaní s ktorýmkoľvek onkologickým pacientom v rámci Európy v dostupnosti liečby. Taktiež evidujeme domácu diskrimináciu v porovnaní s neonkologickými pacientmi rôzych majoritných diagnóz.

Myslíme lokálne a konáme systémovo, keďže už nevládzeme denne odpovedať na zúfalé prosby pacientov. Niektoré inštitúcie sa cítia dotknuté kvôli našej tvrdej rétorike, pretože pomenúvame stav a neprikrášľujeme ho. Naším cieľom sú lepšie vyhliadky liečby a starostlivosti pre každého onkologického pacienta.

Pacientov sme zastupovali ruka v ruke s PhDr. Máriou Lévyovou z Asociácie na ochranu práv pacientov SR. Ona pripomenula potreby pacientov na sociálno-zdravotom pomedzí a ich prepojenie, čo je ďalšia vážna kapitola, ktorej sa venujeme.

Za obe organizácie ďakujeme organizátorom.

Rakovina si nevyberá. Preto oceňujeme ústretovosť a spoluprácu všetkých zúčastnených. Ich prísľuby a slová berieme vážne!