Ako narábať s rúškom a čistiť domácnosť? Na životnosť corona vírusu sme sa spýtali riaditeľky Biomedicínskeho centra SAV

Ústredný krízový štáb vyhlásil od 13.3.2020 na Slovensku mimoriadnu situáciu. Z médií sme sa dozvedeli, že jedným z najefektívnejších spôsobov ochrany pred rozširovaním ochorenia je nosenie rúška. Naše dobrovoľníčky z NIE RAKOVINE sa pustili do práce a zo svojich domovov posielajú rúška na miesta, kde ich potrebujú najviac. Učíme vás, ako rúška nosiť, ale teraz aj ako nosiť, správne ho „vyzliecť“ a dekontaminovať.

V tejto súvislosti nás zaujíma aj otázka bezpečnosti narábania s textíliami, z ktorých sa rúška šijú. Preto sme oslovili pani profesorku Silviu Pastorekovú, významnú slovenskú vedkyňu a riaditeľku Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktoré sídli vo Virologickom ústave. Jej zameraním je experimentálna onkológia, virológia a molekulárna biológia, vďaka čomu je jednou z najpovolanejších a najvzdelanejších osobností na Slovensku pre naše otázky.

S Biomedicínskym centrom SAV sme nadviazali spoluprácu minulý rok, v oblasti rakoviny pankreasu, ktorej sa vedci z centra venujú vo výskume a my v oblasti edukácie.

Pani profesorka, viete povedať, ako dlho sa drží vírus na textile, na látke?

Pred niekoľkými dňami bola v prestížnom vedeckom čaopise* publikovaná štúdia o stabilite vírusu na rôznych povrchoch - vírus bol aplikovaný v aerosole v rôznych dávkach:

Medzi týmito materiálmi nebola uvedená žiadna textília, ale môžeme predpokladať, že tam by sa vírus mohol udržať 24 hodín - podobne ako na lepenke.

Ako narábať s rúškom, ktoré si ušijeme doma?

Rúško si treba zložiť vonkašou stranou dovnútra, aby neprišlo k jej kontaktu s inou plochou.

Textilné rúško je možné hneď dôkladne oprať bežným mydlom, alebo pracím prostriedkom, detergent v nich rozpustí lipidický vírusový obal a vírus inaktivuje. Potom ho môžeme vysušiť a vyžehliť. Namáčanie do dezinfekčných protriedkov nie je nevyhnutné a zbytočne by vznikla pachová záťaž onkologických pacientov.

Ako čistiť domácnosť?

Veľmi účinné sú však dezinfekcie povrchov v domácnosti bežnými čistiacimi prostriedkami.

Pani profesorke ďakujeme za vysoko kvalifikované odpovede a pridávame zoznam činností, ktoré pomôžu v prevencii pred ochorením COVID-19:

  1. Časté a dôkladné umývanie rúk mydlom a teplou vodou.
  2. Nosenie rúška.
  3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek, ktoré po použití zahodíte do koša.
  4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu ľuďom s príznakmi nádchy alebo chrípky, dodržiavanie minimálne metrovej vzdialenosti od každého, kto kýcha alebo kašle.
  5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.
  6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch a pomôcok v domácnosti i na pracovisku.

Kompletné aktuálne informácie o práci Biomedicínskeho centra SAV nájdete na ich webovej adrese www.biomedcentrum.sav.sk

*New England Journal of Medicine