Výzva aliancie NIE RAKOVINE / EUROPACOLON

Vždy riadne prehodnotíme každé vyhlásenie za pacientsku obec, avšak nakoľko sa na našej pacientskej bezplatnej infolinke 0800 800 183 aliancie NIE RAKOVINE hromadia veľmi vážne telefonáty ohlasujúce zbytočné zanedbávanie a odsúvanie potrieb onkologických a aj iných (a nielen chronických) pacientov, už nemôžeme - ako predstavitelia pacientskej obce – mlčať. Pre pacientov s inym ochorením ako COVID-19 už situácia prekračuje hranice diskriminácie aj podľa Charty práv pacienta.

Deje sa to všetko v dôsledku nepochopiteľného zamerania celého systému zdravotnej starostlivosti iba na COVID-19? Alebo sme naozaj neschopní postarať sa o všetkých pacientov?

Denne monitorujeme a podporujeme onkologických a iných chronických pacientov na bezplatnej infolinke 0800 800 183. Informujeme ich vo web sekcii "COVID-19 INFO BLOK" (www.nierakovine.sk/covid-19-infoblok) a žiaľ, denne tiež posúvame stavy vyžadujúce ošetrenie, síce do obmedzene, ale predsa fungujúcich pracovísk (ktorým veľmi pekne ďakujeme), nakoľko v regiónoch nie je dostupná ambulantá starostlivosť o pacientov. Väčšina je odbitých "telefonickým ambulovaním" bez odobratia anamnézy, zváženia ich stavu a podobne. Rovnako už nie je únosné odkladanie diagnostickych vyšetrení iniciálnych pacientov, odkadanie diagnostických postupov, histologizácií a problémov s hospicovou starostlivosťou.

"Poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacienta s onkologickým ochorením sa považuje za neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Oddialenie diagnostiky a liečby u pacienta s onkologickým ochorením v čase pandémie COVID-19 by malo negatívny vplyv na prognózu ochorenia a zhoršenie zdravotného stavu pacienta s onkologickým ochorením."

Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s onkologickým ochorením počas pandémie COVID-19 je opatrením, na základe ktorého nesmú byť onkologickí pacienti "odkladaní", pretože starostlivosť o nich spadá do režimu neodkladnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Vyzývame onkologických pacientov, aby sa odvolali na tento dôležitý dokument zabezpečujúci ich práva.

A preto opakujeme výzvu našej pacientskej organizácie z 27.3.2020 – Chráňme životy aj pred rakovinou a inými ochoreniami aj napriek novej epidemiologickej situácii! V mene pacientov zdôrazňujeme, aby sa nezabúdalo popri epidemiologickej situácii, na rozmer humánny, etický, aj medicínsky, dopad na dodržiavanie práva na adekvátnu zdravotnú starosltivosť pre chronických onkologických pacientov, ale aj pre iniciálnych pacientov.

Naša pacientska organizácia NIE RAKOVINE denne prijíma podnety na infolinke 0800 800 183 od onkologických pacientov zmysle obáv nielen o kontinuitu ďalšej onkologickej liečby, ale aj onko diagnostických zákrokov, histológií a aktuálne odkladaných operácií.

Ubezpečujeme pacientov, že onkologické zdravotnícke zariadenia, s ktorými sme v kontakte, riadne pracujú a vážime si ich plné nasadenie v tejto náročnej dobe. Avšak nie je to len o nich. Ide aj o iné zdravotné zariadenia, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, poisťovne, kde je režim obmedzený.

Cítime potrebu riešiť túto situáciu s vyhliadkou do bližšej budúcnosti, zo strany štátu a rezortu zdravotníctva.

Ďakujeme.

Vedenie aliancie NIE RAKOVINE
A o.z.Europacolon Slovensko
#NIERAKOVINIE
#POMAHAMESLASKOU