Covid-19 – opatrenia a odporúčania Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme pristúpili k zásadným preventívnym opatreniam. Našim cieľom je poskytnúť bezpečnú zdravotnú starostlivosť, ochrániť pacientov aj personál.

Žiadame pacientov, aby sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny personálu.

‼AK ZATAJUJETE INFORMÁCIE O SVOJOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ ANAMNÉZE OHROZUJETE NIELEN SEBA ALE AJ SVOJE OKOLIE‼

VSTUP DO NEMOCNICE

Od 18.3. bude vstup do nemocnice povolený osobám, ktoré budú mať ústa a nos chránené ochrannými prostriedkami, poprípade ich adekvátnymi náhradami. Osoby bez ochranných prostriedkov nebudú do nemocnice vpustené!

Od 9.3. je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží. Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.

OPERAČNÉ VÝKONY

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA

Ambulancie Internej kliniky, ktoré fungujú v obmedzenom režime + kontakty

URGENTNÝ PRÍJEM

HOSPITALIZÁCIA

Hospitalizovaní pacienti musia striktne dodržiavať prijaté Pokyny

PÔROD

Do odvolania nebude možné využiť službu doprevádzajúcej osoby počas pôrodu.

Viac informácií pre budúce mamičky

OSTATNÉ OPATRENIA V NEMOCNICI

Zdroj: https://www.fnspfdr.sk/prijali-sme-dorazne-preventivne-opatrenia-odlozime-planovane-chirurgicke-vykony/