Nové hygienické opatrenia v NOÚ

Po vstupe do budov NOÚ prosím noste ochranu na ústa a nos a vydezinfikujte si ruky.

Vážení pacienti, vážení návštevníci,

v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku naďalej platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov na lôžkových oddeleniach v NOÚ.

V súčasnosti platí základné pravidlo: ak si to váš zdravotný stav nevyžaduje (nedostávate chemoterapiu, rádioterapiu a pod.) - prosíme nechoďte k nám a termín kontroly a observácie si preobjednajte.

Ak k nám ísť musíte, prosíme urobte tak ideálne bez doprovodu, resp. max. s 1 osobou.

Prosíme, aby ste nevstupovali do areálu NOÚ, ak máte príznaky infekčného ochorenia, máte pozitívnu cestovateľskú anamnézu a boli ste v kontakte s osobou, ktorá bola v krajinách s najvyšším výskytom koronavírusu (Čina, Taliansko, Južná Kórea, Irán).

Ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje a musíte navštíviť NOÚ, prosíme, aby ste vstupovali do hlavnej budovy len cez hlavný vchod (pri verejnej lekárni) a vychádzali z hlavnej budovy len cez hlavný vchod (pri coffee shope).

Seba aj ostatných prosím chráňte rúškou, resp. iným alternatívnym spôsobom prekrytia nosa a úst.

Na každej informačnej recepcii máme dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk - prosím používajte ich. Ruky si vydezinfikujte aj pri odchode z budovy.

Prosím rešpektujte tieto hygienické opatrenia.

Za pochopenie ďakujeme.

Zdroj: https://www.nou.sk/nove-hygienicke-opatrenia