Obmedzenia v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach

UNLP Košice berie celú situáciu veľmi zodpovedne a vážne. Od dnešného dňa do odvolania zastavujeme elektívne hospitalizácie a operácie okrem onkologických a akútnych pacientov z dôvodu nutnosti zabezpečenia voľných lôžkových a personálnych kapacít pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne. Zároveň odporúčame maximálne redukovať aj plánované ambulantné vyšetrenia (preventívne prehliadky, poradne a pod.), ktoré znesú odklad. Za pochopenie ďakujeme.

Primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Martin Novotný odporúča: „Bol by som rád, aby ľudia nezatajovali cestovateľskú anamnézu a namiesto osobnej návštevy našej kliniky či telefonovania do nemocnice využívali infolinku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Musíme sa predovšetkým venovať našim pacientom. Neopodstatnené telefonáty aj návštevy nám výrazne sťažujú pracovné podmienky."

Ak má niekto pozitívnu cestovateľskú anamnézu a nemá vážnejšie zdravotné problémy, mal by podľa odporúčaní hlavného hygienika ostať počas 14 dní v domácej karanténe.

Kto sa potrebuje poradiť, alebo si nie je istý, čo by mal robiť, je potrebné kontaktovať infolinku 0918 389 841, alebo zaslať e-mail na adresu koronavirus@ruvzke.sk. Epidemiológ stav pacienta posúdi a odporučí mu, ako má postupovať, alebo mu zabezpečí prevoz do nemocnice.

Informácia bola vydaná dňa 11.3.2020

Zdroj: http://www.fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2574&Itemid=93