Onkologický ústav Sv. Alžbety – opatrenia v súvislosti s COVID-19

Vážení pacienti,

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. (OÚSA) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu Uznesením Vlády SR č. 114 a č. 115, ako aj v súvislosti s Opatrením MZ SR vydáva nasledovné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu:

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom súčasnej situácie alebo otázky spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici v súvislosti s Covid-19 pošlite ich prostredníctvom nasledovného e-mailu: ousa@ousa.sk. Nezabudnite, prosím, uviesť kontakt na seba, aby sme vám mohli zaslať odpoveď.

Vstup do OÚSA pre pacientov je možný len z ulice Heydukova (nie z ulice Špitálska) a to nasledovne:

Heydukova č. 10 - pacienti Internej kliniky, Kliniky radiačnej onkológie, Kliniky nukleárnej medicíny, Rádiologickej kliniky a ostatných odborných ambulancií

Heydukova č. 8 - pacienti Kliniky onkologickej chirurgie, Kliniky gynekologickej onkológie, Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny.

V rámci obidvoch vchodov je zavedený VSTUPNÝ FILTER, cieľom ktorého je zabrániť šíreniu nákazy COVID-19 ako i iných respiračných ochorení. Pacient alebo sprevádzajúca osoba môže vstúpiť do areálu OÚSA len s nasadenou tvárovou rúškou. Vstup do areálu OÚSA je možný s doprovodom len v nevyhnutnom prípade, maximálne jedna osoba. Aj sprevádzajúca osoba musí prejsť vstupným filtrom.

Vstupný filter:

Návštevy na lôžkových oddeleniach sú až do odvolania zakázané. Pacientov po prepustení z lôžkových oddelení, ak je to potrebné, odprevadí sanitár až do vestibulu Heydukova 10 alebo 8.

Prosíme Vás týmto o trpezlivosť.
Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety

Zdroj: http://www.ousa.sk/sk/aktuality/detail-aktuality/_vstupny-filter-pre-pacientov-pri-navsteve-nemocnic