Opatrenia v kocke na zabránenie šírenia koronavírusu

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia.

Vážení pacienti, priatelia,

ako sme vás informovali už v uplynulých dňoch, mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia. V súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu sme minulý týždeň pristúpili v Národnom onkologickom ústave k prísnym hygienickým opatreniam. Pacientom, u ktorých to umožňuje zdravotný stav, sme presunuli termíny operácií a chirurgických zákrokov. Rovnako pacientom, ktorí sú u nás v sledovaní (observácie, kontroly), poskytneme náhradný termín. Tí pacienti, ktorých zdravotný stav si návštevu nášho zdravotníckeho zariadenia vyžaduje (podávanie chemoterapie, rádioterapie a pod.), musia na ústach a nose nosiť rúšku, resp. iný alternatívny spôsob ochrany.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.nou.sk/nove-hygienicke-opatrenia

Je naším primárnym cieľom chrániť nielen našich onkologických pacientov, ale aj zdravotníkov. Preto od stredy 18. marca 2020 opatrenia rozširujeme nasledovne:

Veríme, že tieto opatrenia nám pomôžu ochrániť tých najzraniteľnejších – našich onkologických pacientov. Urobíme maximum pre to, aby sme v novom režime dokázali fungovať čo možno najkomfortnejšie.

Ďakujeme v mene našich pacientov a zamestnancov,
Vedenie Národného onkologického ústavu

Zdroj: https://www.nou.sk/opatrenia-v-kocke-na-zabranenie-sirenia-koronavirusu