#ŠIJEME lebo ŽIJEME

...a naopak: #žijemePRETOšijeme.

Počas uplynulého mesiaca sme spoločne s našimi dobrovoľníčkami (aj dobrovoľníkmi) ušili niekoľko stoviek bavlnených rúšok, ktoré sme darovali. Onkologickí pacienti potrebujú maximálnu mieru bezpečia. Preto vás žiadame v ich mene, aby ste sa správali mimoriadne zodpovedne a ohľaduplne (nielen) voči nim. Naši pacienti majú po ťažkých operáciách a následných liečebných procedúrach oslabenú imunitu. K ochrane pacientov sa aktívne pridávame aj my a šijeme rúška z našich domovov. Dobre vieme, čo znamená oslabená imunita a obava z ochorenia. Uvedomujeme si riziká o to viac, lebo vieme, čo to znamená MAŤ RAKOVINU.

Pre sestričky a lekárov v Národnom onkologickom ústave sme nachystali viac ako stovku rúšok. Odovzdali sme ich do rúk najpovolanejších – do rúk vrchnej sestry Oddelenia ambulantnej chemoterapie Ľubky Karabovej. Z celého srdca im ďakujeme za to, čo robia pre svojich pacientov, pre nás. „Vďačíme vám za svoje životy, preto teraz chceme pomôcť ochrániť tie vaše“, odkazujú zdravotníkom naši dobrovoľníci – onkologickí pacienti vyliečení v NOÚ.

Naše rúška putovali na rôzne miesta, aby chránili. Sú v hospicoch aj nemocniciach, sú aj v bytovkách, kde žijú onkologickí pacienti. „Virtuálna krajčírska dielňa“ pacientskeho združenia NIE RAKOVINE šije a šije a šije... pretože pomáhame s láskou tam, kde treba. Náš nadupaný edukačný tím nie je teraz v teréne na osvetovej tour, ale zo svojich domovov pomáha ako vie.

Drahé naše lekárske a odborné tímy, vaši pacienti – dobrovoľníci z NIE RAKOVINE a EUROPACOLON SLOVENSKO – vám ďakujú! Všetkým vám držíme palce. Lekárom, zdravotníkom, sestričkám i opatrovateľkám na celom Slovensku. Snažíme sa v náročnej situácii byť užitoční a pomáhať vám.

Zároveň chceme požiadať vás, všetkých obyvateľov našej krajiny, aby ste boli dôslední v rešpektovaní bezpečnostných opatrení a tak chránili nás, onkologických pacientov. Ďakujeme.

Na záver: ak chcete šiť rúška, pozrite si video s jednoduchým návodom, ktorý sme pripravili: https://www.youtube.com/watch?v=VlAlM7_h1bQ

#rúškoniejehanba