Medzinárodný deň sestier

Dnes je Medzinárodný deň sestier a pri tejto príležitosti sme poďakovali zdravotníkom v Národnom onkologickom ústave – zdravotným sestrám, laborantom, sanitárom aj vedeniu NOÚ za obetavé a nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov.

Toto poďakovanie patrí všetky sestrám a zdravotníkom, našim bielym anjelom, ktorí majú tak blízko k pacientom.

Ako vznikol tento deň? Na úplnom začiatku tejto významnej a predsa nedostatočne ocenenej práce stála anglická ošetrovateľka Florence Nightingal – dáma s lampou, ktorá sa narodila pred 200 rokmi. Bola zakladateľkou prvej ošetrovateľskej školy na svete a bola priekopníčkou v používaní štatistických údajov v oblasti epidemiológie a analýzy verejného zdravia.