Otvorili sme Pacientsku poradňu v Nitre

V nitrianskej Fakultnej nemocnici sme dnes otvorili ďalšiu Pacientsku poradňu, v ktorej naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov budú odpovedať na otázky, poskytovať pomoc, podporu a povzbudenie súčasným onkologickým pacientom a ich blízkym. Pacientska poradňa v Nitre je naša tretia poradňa, avšak prvá v nemocnici! Bratislava a Košice majú svoje poradne v onkologických ústavoch.

Veľká vďaka vedeniu nemocnice – menovite riaditeľovi nemocnice MUDr. Milanovi Dubajovi, PhD., primárovi Oddelenia radiačnej a klinickej onkológie MUDr. Jurajovi Detvayovi, PhD., MPH a Mgr. Magdaléne Demešovej, klinickej psychologičke, ktorá bude v Nitre našu dobrovoľnícku skupinu odborne viesť.

Naši dobrovoľníci sú skvelí ľudia, ktorí sú ochotní vracať sa do priestorov, ktoré by už najradšej nikdy nevideli a pripravení jatriť svoje rany, aby mohli byť užitoční pre iných.

Mimoriadne poďakovanie patrí aj súrodencom Andrejovi a Romanovi Berkešovcom, podnikateľom z Nitry, bez ktorých by sme Pacientsku poradňu nedokázali otvoriť. Veľmi si ceníme ich osobnú angažovanosť a ochotu, s akou nám pomáhajú. Aj vďaka nim dokážeme v Nitre pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám.

Nitriansku Pacientsku poradňu nájdete v Onkologickom pavilóne Fakultnej nemocnice v Nitre, na II. poschodí oproti výťahom. Naše poradkyne a poradcovia budú pomáhať každú stredu v čase 9-12 h.

Ďalšie poradne nájdete: