CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE A INFORMÁCIE PRE ONKOPACIENTOV

Pol hodina vášho času môže zachrániť (nielen) váš život!

Budúci víkend 30. októbra – 1. novembra 2020 (piatok-nedeľa) prebehne prvé celoplošné testovanie, nasledujúci víkend bude druhé.

Testovanie imobilných, onkologických pacientov a ľudí so zníženou imunitou nebude vykonávané. Občania umiestnení v DSS a ZPS budú testovaní samostatne v gescii MPSVaR. Ich testy budú vykonávať kmeňoví zamestnanci DSS a ZPS. Rovnako pacienti nemocníc a zdravotnícky personál nemocníc budú testovaní priamo v nemocniciach v gescii MZ SR.

Onkologickí pacienti patria k najrizikovejším skupinám obyvateľstva. Preto je nesmierne dôležité, aby sme boli voči nim ohľaduplní a precízne dodržiavali R.O.R. (RÚŠKO-ODSTUP-RUKY) pri každom kontakte.

Ďakujeme, že ste zodpovední!

Zdroj: www.somzodpovedny.sk