Verejné poďakovanie Nadácii SPP a partnerom za podporu celoslovenskej názornej onkologickej osvety ONKO FAMILY TOUR - Povedz NIE RAKOVINE

Vďaka spoločenskej zodpovednosti a spolupráci s Nadáciou SPP sme v roku 2020 získali prostriedky na nákup makety nadrozmerného hrubého čreva - nesmierne úspešnej pomôcky v našich názorných osvetových edukáciách verejnosti o tom, ako ochrániť svoj život pred rakovinou. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sme vďaka daru mohli zrealizovať mnoho podujatí spojených s naším projektom ONKO Family TOUR - POVEDZ NIE RAKOVINE.

Podujatia sú spojené s názornou ukážkou prevencie karcinómu hrubého čreva, ukážkou nácviku samovyšetrovania prsníkov na simulátore nácviku - makete ženskej hrudi, s názorným poučením o vyšetreniach a rovnako tak aj o ochrane rodín návštevníkov pred rizikom rakoviny krčka maternice - v podaní našich dobrovoľníkov a spolupracujúcich lekárov i lektorov.

SME HRDÍ, že sme mohli realizovať náš užitočný a zmysluplný projekt v spolupráci s Nadáciou SPP. Tešíme sa, že spoločným úsilím môžeme nielen viac pomáhať onkologickým pacientom, ale s podporou osvety našich láskavých partnerov zachrániť viac životov pred rakovinou, skôr než sa táto rozvinie do ochorenia. Vďaka podpore partnerov, akým je aj Nadácia SPP, sa nám podarilo nielen presadiť, ale aj pravidelne prinášať osvetu verejnosti o preventívnych onkologických skríningoch - včasných záchytoch karcinómu krčka maternice, prsníka a kolorektáleho karcinómu, ktoré už zachránili stovky životov. ĎAKUJEME!