NIE RAKOVINE je súčasťou #GivingTuesday

V posledný novembrový utorok sa celý svet spojí, aby inšpiroval k solidarite a štedrosti. Nezáleží na tom, čo, alebo koľko darujete. Dôležité je, že sa stanete súčasťou!

Čo je Giving Tuesday

Svetový deň štedrosti a dobrých skutkov vznikol v roku 2012 ako reakcia na nákupné šialenstvo počas Black Friday a Cyber Monday. Koná sa každoročne v utorok po americkom Dni vďakyvzdania a za pár rokov sa rozšíril do vyše 150 krajín, spojil viac než 50-tisíc organizácií a milióny ľudí.

Každý dobrý skutok sa počíta

Projekt Giving Tuesday symbolizuje neoficiálne „otvorenie sezóny darcovstva“ pre rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov. Svojimi aktivitami neustále povzbudzuje k prejavom ľudskosti a dobročinnosti a upozorňuje na fakt, že šíriť dobro nie je veda, stačí chcieť.

Aliancia NIE RAKOVINE sa obracia na všetkých ľudí s úmyslom konať dobro v rámci slovenskej platformy #GivingTuesday

Dennodenne sa usilujeme chrániť životy a práva onkologických pacientov, vzdelávať ich, poskytovať psychologickú a sociálnu podporu, šíriť osvetu, informovať verejnosť o starostlivosti, prevencii, diagnostike a liečbe onkologického ochorenia.

S tým súvisí aj náš ďalší plán - otvorenie novej Pacientskej poradne v Trnave, aby sme po Bratislave, Košiciach a Nitre dokázali pomôcť ďalším onkologickým pacientom priamo v mieste ich liečby.

Pijete kávu? A koľko si ich za mesiac kúpite?

Ak by ste vyložili na stôl vaše 30-dňové výdavky za kávu, celkom určite by ste mali pred sebou zaujímavú sumu, ktorá by mohla predstavovať jednorazový príspevok pre pacientsku organizáciu Nie rakovine.

Pozvite nás na kávu

Vďaka sume, ktorú vynaložíte mesačne za cappuccino, sa v našich snahách otvoriť ďalšiu pacientsku poradňu v Trnave môžeme výrazne posunúť. Pokiaľ ide o podporu dobrého pocitu alebo verejný prejav vašej šľachetnosti a štedrosti pre zmysluplnú vec, u nás ste na správnom mieste.

Našu činnosť môžete podporiť cez zbierkový účet: SK35 1100 0000 0029 4407 5295

ĎAKUJEME.