Hyundai Slovensko, náš partner mobility, stojí pri nás už 3 roky

Riešiť prevenciu onko-ochorení a pomáhať tým, ktorí so zákernou chorobou bojujú, je nutné nepretržite, aj počas pandémie.

Sme preto vďační spoločnosti Hyundai Slovensko, že s nami rozbehla informačnú kampaň a aj v čase vypuknutia koronakrízy tak prispela k podpore onkologickým pacientom.

Výsledok je vzácny dar na našu edukačnú pomôcku - nadrozmernú maketu hrubého čreva - a riešenie jej prepravy, vďaka čomu môžeme aj naďalej šíriť osvetu a nádej na život.

Ďakujeme, že ste prispeli k tomu, aby sa pozornosť verejnosti a kompetentných inštitúcií obrátila v týchto časoch aj smerom k téme onkologických ochorení.