VYDALI SME JEDINEČNÚ PUBLIKÁCIU PRE ONKOPACIENTOV

Publikácia ŽIVOTOSPRÁVA PRI LIEČBE NÁDOROV TRÁVIACEJ SÚSTAVY je sprievodca, poradca, „vysvetľovač“, inšpirátor, trošku aj kuchárska kniha. Je jedinou svojho druhu na Slovensku.

Odpovedá na najčastejšie otázky onkologických pacientov a ich príbuzných:

Odpovede i na tieto otázky vám poskytnú špičkoví odborníci a aj pacienti spolupracujúci v našich pacientskych poradniach.

Publikácia sa nedá kúpiť, môžete ju získať - prevzatím u svojho onkológa - po vyplnení dotazníka. Vaše údaje nám pomôžu zmapovať aktuálnu situáciu na Slovensku v oblasti liečby a výživy onkologických pacientov. Vyplnením dotazníku nám pomáhate pomáhať.

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/ktZXAsnaS987aLUEA

Ďakujeme za vašu pomoc a prajeme vám pevné zdravie!

Vaša Aliancia NIE RAKOVINE