Až 200 onkologických pacientov s pokročilým melanómom môže prísť o liek, ktorý im dáva roky života

Pacientska organizácia bije na poplach: Jediná u nás štandardne hradená imunoterapia je ohrozená. Čaká sa už 4 mesiace na rozhodnutie úradov.

Svetový deň boja proti rakovine sme prešli takmer bez povšimnutia, kvôli pandémii COVID-19 idú všetky ostatné diagnózy do úzadia. Odhaľovanie včasných štádií onkologických ochorení stojí, no už vyše roka úrady neriešia ani dostupnosť liekov pre pokročilé štádiá karcinómov, ktorá je na Slovensku veľmi nízka. Pacienti sú nútení robiť verejné zbierky na lieky, ktoré zaberajú a sú bežne predpisované v okolitých krajinách. Navyše aktuálne hrozí, že jediná u nás štandardne hradená imunoterapia pre pokročilý melanóm bude nedostupná. „Rovnalo by sa to návratu do stredoveku, ak by sme rezignovali aj na tento veľký úspech – pacientov a stal by sa minulosťou, že tu už dva roky máme liek, ktorý nám už zachránil desiatky“, hovorí Jana Pifflová Španková prezidentka pacientskej aliancie NIE RAKOVINE.

Práve v svetový deň boja proti rakovine sa na kategorizačnom portáli MZ SR objavila zúfalá žiadosť dodávateľa lieku pre onkologických pacientov - imunoterapie, ktorý ho bude kvôli odkladaniu rozhodnutia zo strany Ministerstva zrejme nútený stiahnuť z kategorizácie. Liek je teraz v indikácii na liečbu pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu v kategorizácii, a teda preplácaný všetkým vhodným pacientom na danú indikáciu na Slovensku. To sa však môže rýchlo zmeniť. Podmienky, ktoré nastavilo Ministerstvo sú žiaľ neudržateľné, rezort dlhodobo pretrvávajúci problém, a s ním aj pacientov, iba odsúva na úplný okraj priepasti. Času je málo, situácia sa musí vyriešiť čo najskôr a zachrániť tak poslednú nádej pre pacientov. „Ak sa tak nestane, pre mnohých z nich to môže byť veľmi smutný Valentín. Aj preto vyzývame MZ SR, aby pristúpilo aktívne k tejto situácii v prípade tak citlivej skupiny liekov pre onkologických pacientov, akou je imunoterapia na pokročilý melanóm, pretože doslova dokáže zmeniť priaznivo ich osudy, predlžuje a v prípade skorých štádií zachraňuje životy otcov a matiek našich rodín“, hovorí Jana Pifflová Španková z aliancie NIE RAKOVINE ktorá chráni práva onkologických pacientov.

Momentálne je touto inovatívnou liečbou liečených vyše 200 pacientov s melanómom, cca 25 s rakovinou pľúc, a viac ako 10 v iných diagnózach. Liek funguje a pomáha. Pred jeho vstupom do kategorizácie pacienti prežívali 6-9 mesiacov v indikácii pokročilého melanómu, teraz sú niektorí na liečbe 3-4 roky a liečia sa ďalej.

Slovensko zaostáva za mnohými krajinami EÚ v štandardnej úhrade hlavne onkologických liekov. Predmetná imunoterapia je v Európskej únii registrovaná už od roku 2015. V súčasnosti je v indikácii metastatický melanóm štandardne hradený v takmer všetkých krajinách Európskej únie. Okolité krajiny teda ukázali, že je možné dohodnúť sa na udržateľných a férových podmienkach. Je na čase, aby sa k nim pripojilo aj Slovensko. V opačnom prípade sa môže už beztak kritická situácia dostupnosti imunoterapie ešte zhoršiť.