4. marec - Deň povedomia o HPV

Zažijeme budúcnosť bez rakoviny krčka maternice? Až 194 štátov sveta prijalo spoločný plán, ako toto ochorenie zastaviť.

Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice 600 žien a 230 žien na toto ochorenie umiera.1 Nemuselo by to tak byť, karcinóm krčka maternice je totiž rakovinové ochorenie, ktoré je dokázateľne spôsobené vírusovou infekciou HPV a žiadna žena by naň nemusela zomrieť. Aj preto sa Slovensko pripojilo k inciatíve Svetovej zdravotníckej organizácie na úplné odstránenie tohto ochorenia.

Európska komisia prijala na podnet WHO 4. februára 2021 Európsky plán boja proti rakovine. V rámci neho podporí úsilie členských štátov o očkovanie dievčat a chlapcov proti vírusom HPV s cieľom odstrániť rakovinu krčka maternice a iné druhy rakoviny spôsobené HPV infekciou. Cieľom je zaočkovať najmenej 90% cieľovej populácie dievčat v EÚ a do roku 2030 výrazne zvýšiť očkovanie chlapcov.2

Prezidentka pacientskej aliancie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková považuje rakovinu krčka maternice za ochorenie, ktoré by sa vôbec nemuselo vyskytovať. „Kombináciou moderného skríningu, vhodnej liečby a vakcinácie sa dá rakovine krčka maternice účinne predísť. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o HPV, ktorý je 4.marca, sa pripájame k inciatíve WHO a pripomíname, že rakovina krčka maternice je jedinou rakovinou, na ktorú existuje očkovanie a kde v prevencii zohrávajú dôležitú úlohu pravidelné prehliadky u gynekológa a vyšetrenie steru krčka maternice.“

V novembri 2020 spustilo WHO globálnu stratégiu na urýchlenie eliminácie rakoviny krčka maternice, do ktorej sa prvý raz v histórii zapojilo 194 krajín. Úspešné uplatňovanie kombinácie očkovania, skríningu a liečby, by mohlo do roku 2050 znížiť počet nových prípadov ochorenia o viac ako 40 percent a zabrániť s tým súvisiacich 5 miliónom úmrtí. Medzi ciele stratégie patrí, aby :

90% dievčat do 15 rokov bolo zaočkovaných proti HPV,

70% žien absolvovalo skríning krčku maternice do 35 rokov a opäť do veku 45 rokov,

90% žien diagnostikovaných s ochorením krčka maternice malo prístup k liečbe.

Ľudský papiloma vírus (HPV) je najčastejším pôvodcom infekcií v oblasti genitálií. Prenáša sa najmä pohlavným stykom a počas svojho života sa s ním opakovane stretne až 80 % sexuálne aktívnej populácie. Týka sa to rovnako žien, ako aj mužov. V prípade približne 20 % infikovaných môže nákaza onkogénnymi typmi HPV prepuknúť do zdravie ohrozujúceho alebo smrteľného ochorenia3

Rakovina krčka maternice je najčastejší druh rakoviny spojený s HPV, nie však jediný. HPV tiež stojí aj za nezhubnými, ale často úpornými genitálnymi bradavicami, ktoré môžu ovplyvniť nielen fyzické zdravie, ale môžu tiež priniesť psychické a sociálne problémy.

1. Európsky plán na boj proti rakovine.,2.Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. ,3.Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60, 4. Európsky plán na boj proti rakovine.