European Colorectal Carcinoma Awareness Month ECCAM 2021 - March 2021

STODVADSAŤ ľudí s rakovinou hrubého čreva a konečníka pribudne každý týždeň v na Slovensku. Polovica z tohto množstva v jednom roku aj zomrie. Každoročný tragický prírastok pacientov s karcinómom hrubého čreva a konečníka spolu u nás predstavuje až 5000 ĽUDÍ ročne A nemuselo by to tak byť! Preto aj v roku 2021 v prinášame EUROPEAN COLORECTAL CARCINOMA AWARENESS MONTH - ECCAM 20221, a v rámci Digestive Cancers Europe spoločenstva organizácií pacientov spolu s ďalšími vyše 40 krajinami vyzývame: „Hovorte s nami - my sme pri tom“.

Len 14% obyvateľov Európskej únie sa v priemere zúčastňuje skríningu. Čo robia inak v Holandsku a Slovinsku, keď majú až 73% účasť na skríningu? A čo by sme si mohli vziať za príklad my, aby sme neboli na pšičke štatistík v úmrtnosti na toto ochorenie? V EÚ stále pretrvávajú rozdiely medzi krajinami aj oblasťami v krajinách a to nielen v diagnostike a psychosociálnej starostlivosti ale aj v liečbe – PREČO? Hovorte s nami – sme pri tom! naše motto a kampaň tohtoročného Marca mesiaca osvety o rakovine hrubého čreva, 2021 - "ECCAM 2021" zameriavame na stieranie rozdielov v prístupe k pacientom medzi krajinami EÚ a regiónmi v nich.

STIERANE ROZDIELOV MEDZI KRAJINAMI A REGIÓNMI V PRÍSTUPE K PACIENTOM

Myšlienka každoročného zvyšovania povedomia o tomto ochorení práve v MARCI bola založená v roku 2008 za účasti našich predstaviteľov o.z. Europacolon a zástupcov mnohých pacientskych organizácií združených do platformy Digestive Cancers Europe (DICe). Už 14 rokov spolu s partnermi v rámci ECCAM podporujeme význam prevencie a včasnej diagnostiky, liečby a psychosociálnej podpory pacientov s diagnózou rakovina hrubého čreva a konečníka. Sieť DICe sa môže pochváliť vyše štyridsiatimi združenými pacientskymi skupinami z krajín EÚ i mimo EÚ z celého sveta.

ZAPÁJAME VEREJNOSŤ

Je zrejmé, že ešte treba urobiť viac a najmä v čase aktuálnej epidémie... a preto v NIE RAKOVINE a v EuropaColon-e veríme, že je čas pre zmenu a nabádame vás, aby ste aj vy ukázali svoju podporu. Viac informácií nájdete na našom Facebookovom profile kde si môžete stiahnuť tohtoročné logo a nájsť titulné obrázky pre Facebook a Twitter. Prosíme pridajte osobnú správu, či slová podpory a zdieľajte na sociálnych médiách pomocou hashtagov #ECCAM, #CRCBeenThere, #NIERAKOVINE, #POMAHAMSLASKOU

Spoločne môžeme urobiť viac, aby sme znížili počet úmrtí na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Jana Pifflová Španková a Patrik Herman - zakladatelia spoločnosti EuropaColon hovoria: " Dlhujeme veľa našim občanom, apelujeme na štát a príslušné inštitúcie a rezorty aby spustili preventívne programy, ako aj skríning karcinómu hrubého čreva. Môžeme tak zabrániť mnohým úmrtiam a zlepšiť kvalitu života ľudí s týmto ochorením. Spolupráca všetkých inštitúcií a obhajoba potrieb pacientov je v súčasnosti kľúčová."

NOVÁ TERÉNNA SOC SLUŽBA - DOMÁCI ONKOASISTENTI

S mottom #Pomáhame s láskou a s mottom “Talk to us, we’ve been there“ , alebo: „Hovorte s nami – sme pri tom!“, prinášame široké aktivity v rámci ECCAM2021:

POMÁHAME PACIENTOM AJ V ČASE EPIDÉMIE COVID PRIAMO V DOMÁCOM PROSTREDÍ

Pre COVID sme novembri 2020 spustili výnimočný projekt DOMÁCI ONKO ASISTENTIM.

Ide o terénnu sociálnu prácu, ktorá je vďaka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE po prvý krát v histórii SR dedikovaná priamo onkologickým pacientom v ich domácom prostredí.

Projekt DOMÁCI ONKOASISTENTI, pacientom prináša:

  1. NOVÝ DRUH TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ POMOCI
  2. Bezpečie, porozumenie, vzdelávanie

Výhody domácej onkoasistencie:

VYDALI SME UNIKÁTNU PUBLIKÁCIU PRE PACIENTOV

Spolu s príchodom marca sa rozbehla aj bezplatná distribúcia naše výnimočnej publikácie onkologickým pacientom s karcinómom hrubého čreva, konečníka, a nádorov tráviaceho traktu. Publikáciu ŽIVOTOSPRÁVA PRI LIEČBE NÁDOROV TRÁVIACEJ SÚSTAVY je to sprievodca, poradca, „vysvetľovač“, inšpirátor, trošku aj kuchárska kniha.

Kniha jedinou svojho druhu na Slovensku, ktorá odpovedá na najčastejšie otázky onkologických pacientov a ich príbuzných:

Odpovede i na tieto otázky vám poskytnú špičkoví odborníci a aj pacienti spolupracujúci v našich pacientskych poradniach.

Publikácia sa nedá kúpiť, môžete ju získať - prevzatím u svojho onkológa alebo zaslaním na Vašu adresu – ale len po vyplnení dotazníka. Vaše údaje nám pomôžu zmapovať aktuálnu situáciu na Slovensku v oblasti liečby a výživy onkologických pacientov. Vyplnením dotazníku nám pomáhate pomáhať.

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/ktZXAsnaS987aLUEA

Myslíme na Vás aj počas koronakrízy a prajeme Vám pevné zdravie!

S úctou a vďakou
Jana Pifflová Španková, Patrik Herman a Bibiana Ondrejková,
zakladatelia Aliancie NIE RAKOVINE