Očkovanie proti COVID-19

Výzva Slovenskej onkologickej spoločnosti pre onkologických pacientov

Európska spoločnosť klinickej onkológie aj výbor Slovenskej onkologickej spoločnosti odporúčajú očkovanie proti COVID-19 u onkologických pacientov aj ich blízkych príbuzných.

Odporúčania vyplývajú z pozorovania zvýšeného rizika ťažšieho priebehu ochorenia COVID19 u niektorých skupín ľudí, medzi ktoré patrí aj časť onkologických pacientov.

Ide hlavne o tých onkologických pacientov, u ktorých prebieha protinádorová liečba, alebo liečba bola v nedávnej dobe ukončená.

Ďalším rizikom je vek nad 65 rokov, obezita, cukrovka, závažné pľúcne chorenia, ochorenia srdca, neuspokojivo liečený vysoký tlak, ochorenia pečene, obličiek alebo imunitného systému.

V prípade prebiehajúcej onkologickej liečby je vhodné načasovanie očkovania konzultovať so svojim ošetrujúcim onkológom.

Pacienti s hematologickými malignitami a pacienti po transplantácii krvotvorných buniek podliehajú špecifickým podmienkam očkovania.

Doterajšie skúsenosti z očkovania nedokázali zvláštne riziko pre onkologických pacientov, ani pre ich liečbu.

Výbor Slovenskej onkologickej spoločnosti

Zdroj: Národný onkologický inštitút (www.noisk.sk)