Patríme do medzinárodných štruktúr

Na medzinárodnej úrovni hovoríme otvorene o situácii v onkológii na Slovensku, hľadáme spoločné riešenia pre zlepšenie životov onkologických pacientov, vymieňame si skúsenosti s ostatnými pacientskymi organizáciami.

Dnešný IEEPO (𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗘𝘅𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗣𝗮𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻) bude pokračovať aj zajtra.

Výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni nám pomáha zlepšovať situáciu v onkológii u nás.